zondag 6 januari 2013

Werkconcept Critical Skills in stukjes, deel 2.


Program versus Werkconcept....

Critical Skills is in de USA en UK een programma en in Nederland een Werkconcept. Een dynamisch werkconcept, zelfs.
De oorsprong van Critical Skills ligt in Amerika. Daar werd Critical Skills alweer een hele tijd geleden ontwikkeld.

De Critical Skills werden geïdentificeerd door middel van een uitgebreide en unieke samenwerking tussen docenten, zakenmensen, ambtenaren en leiders van de gemeenschap. Het werk van deze werkgroep was na te gaan welke  vaardigheden van cruciaal belang waren voor het succes om deel te nemen aan de vele eisen in de complexe en steeds wisselende wereld van vandaag.

Vervolgens werd het Program vanuit de Antioch University en met name vanuit het Antioch Center,  School for Renewal onder de aandacht gebracht.

Inmiddels wordt het Program ook  in Amerika verbonden (zoals we dat in Nederland al deden) met de principes  van de Essential Schools en worden er Leiderschapstrainingen gegeven.

In Engeland wordt het Program als een training, cursus benaderd. Dat geldt zeker voor het basisdeel. Ik verwacht dat het vervolg ook daar meer zal gaan aansluiten bij de principes van de Essential Schools

In Nederland hebben we onmiddelijk het Program Critical Skills onderbouwd met de visie en opvattingen betreffende menselijke ontwikkeling, maatschappij, leren en onderwijs vanuit de Stichting Essentieel Leren en de principes van de Essential Schools. Zie www.essentieelleren.nl .

Tegelijkertijd stelden we dat het Program Critical Skills een werkconcept was. Een ontwerp, een opzet, een plan  om in de praktijk van leren en onderwijzen mee aan de slag te gaan.
Geen vaststaande planning want dat past veel meer bij een Program.
 
We maakten er ook een dynamisch werkconcept van. Een ontwerp in beweging. Een concept waarin veranderingen mogelijk zijn. 
Dat was ook nodig omdat het oorspronkelijke Program erg weinig aansloot bij de veranderingen op het terrein van ICT, de multimedia en daarmee ook op de steeds in ontwikkeling zijnde kijk op leren en onderwijzen.
Neurologische onderzoeken, de moderne tools en middelen en de maatschappelijke ontwikkelingen zullen steeds meer van invloed zijn hoe we leren en onderwijzen beschouwen; om er vervolgens mee om te gaan. Een voorbeeld is de toevoeging van een vijfde visie op leren. Zie www.criticalskills.nl
Beloofd: we blijven in ontwikkeling...

ELS  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten