donderdag 12 april 2012

Regie over eigen ontwikkeling.

Dit Blog is van mensen met persoonlijke, mooie, bijzondere en speciale verhalen, gedachten of ideeën, die zij op hun eigen wijze beschrijven.

In mijn herinnering was het 2007 dat we met Stichting Essentieel Leren de Conferentie van de Essential Schools in Chicago bezochten en ik als een blok viel voor de uitwerking Critical Skills  van de Antioch University, Center for School Renewal.
Hoewel Laura Thomas, directrice van het Center for School Renewal  het er niet helemaal mee eens was: “Too much, too rich, Els ”; kocht ik op persoonlijke titel de materialen en zeulden ze mee naar Nederland, bovenop mijn toch al zware koffer .

In het daarop volgende jaar bestudeerde ik de inhoud, besprak die met collega ’s en een aantal schooldirecteuren en volgde tijdens de studiereis van 2008 een Longday Workshop Critical Skills met een docente VO en leerkracht PO. Laaiend enthousiast waren we alle drie!

Terug in Nederland  was het de kunst mensen te enthousiasmeren. Wie geloofde ook in de visie en uitwerking van wat in Amerika Programme, heet? Wie had genoeg vertrouwen en energie om de inhoud te lezen, te vertalen en er vervolgens er iets mee te willen…? Wie had voldoende innovatiepower en dus ook uithoudingsvermogen?

Uiteindelijk bleven er vijf scholen over met een kerngroep van 3.
We organiseerden bijeenkomsten en een studiedag , probeerden uit, ontwikkelden enkele werkprocedures en vonden daarom dat we met een Werkconcept aan de slag waren en niet met een programma. Dat vonden we niet dynamisch; tenslotte wensten we er ook onze Nederlandse touch aan te geven en zou de 21e eeuw ook wel ontwikkelingen brengen. Waarvan acte!

We wilden ons ook ontwikkelen als een Netwerk waar zowel scholen als individuele personen welkom zijn en onderhielden zorgvuldig de contacten met zowel Amerika als met Engeland waar men ook aan de slag is met Critical Skills.

Tot zover. Een klein clubje met sympathie voor Critical Skills voor in de 21e eeuw maar die nog niet helemaal helder had hoe nu verder, samen..

Tot  een oud-collega  meende dat ik eens moest gaan twitteren , we  een website gingen bouwen, steeds meer contacten gingen leggen, Essentieel Leren als het fundament  van het praktisch werkconcept  zagen , op scholenbezoek gingen in de UK en vervolgens dit jaar een meer dan geweldige cursus volgden die door onze Engelse samenwerkpartner werd uitgevoerd.
Tjonge. Drie dagen van 8.30u tot en met 15.30u cursus zonder een enkel dipmoment of een ogenblik van verveling. Zo praktisch. Opgezet vanuit het opdoen van ervaringen.
Wat een belevenis. Samen leerden we wat een echte, goede debriefing is, de waarde van een collaboratieve community en dat key skills essentieel zijn.

En wat een boost!
Het is de kerngroep helder!
De directeuren faciliteren de diverse ontwikkelgroepjes om materialen te vertalen zodat er ook een taal gaat ontstaan. Faciliteren verdere ontwikkeling van onderwerpen zoals Rubrics, Challenges en de Succesvolle Leerder. Stellen zich dienend op om  de studiedag van 7 november 2012 verder uit te  werken. Willen mooie en verzorgde handreikingen voor hun leerkrachten en anderen uit het Netwerk of belangstellenden. Hebben zij er alle vertrouwen in dat hun leerkrachten dit alles prima voor elkaar krijgen, ook andere netwerkleden daarin zullen betrekken en geven vervolgens de kaders aan. Dat is immers duidelijk genoeg.
En de leerkrachten? Die zijn razend enthousiast. Zijn collaboratief aan de slag. Genietend van hun gezamenlijk avontuur.

Scholen die samenwerken. Mensen die samenwerken. Op eigen initiatief en op eigen kracht met daarnaast voldoende vitale energie  om ook anderen welkom te heten, aan te laten sluiten, mee te laten doen.
Past ook in de 21e eeuw en bij de intenties van het Werkconcept Critical Skills.

Voel u welkom om aan te sluiten bij het Netwerk .
Geniet met ons mee op woensdagmiddag 7 november 2012 als Netwerkleden ervaringen, tools en werkwijzen met u willen delen.
Gewoon aanmelden  via Contact op onze website www.criticalskills.nl
Deelname is gratis! Een gevolg van zoveel enthousiasme en geloof in datgene waarmee we aan de slag zijn.

En na 7 november?
Gaan we de cursus naar Nederland halen. Zijn we toe aan de vervolgcursus. Is ICT een belangrijk onderdeel geworden maar ook de beschouwing. Ontwikkelen we verder op basis van eigen ervaringen.
Hebben we vorm gegeven aan de Essenties. Zijn de theorieen en uitwerkingen onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, zijn er nog meer concrete resultaten te benoemen en te zien en hebben zich steeds meer mensen aangesloten bij het Netwerk.
Bijvoorbeeld!

ELS
Info studiereis Essential Schools en Conferentie 2012: zie website www.criticalskills.nl
Netwerk Werkconcept Critical Skills is lid van Antiochie Center for School Renewal, ACSR.
Stichting Essentieel Leren is affiliate van Coalition of Essential Schools, CES.