zaterdag 23 november 2013

Over Denktank Essentieel Leren


Als fundament van het Werkconcept Critical Skills is er het gedachtegoed van Essentieel Leren.
De opvattingen die er zijn over menselijke ontwikkeling, samenleving, leren en onderwijs.

Een uitstaan naar waardengedreven onderwijs met richtinggevende principes zoals a tone of decency and trust, elkaar (h)erkennen als persoon en bijvoorbeeld Habits of Mind. Essenties om leren en onderwijs in te richten.
Dat is de basis...

De basis van het Werkconcept Critical Skills. Een dynamisch werkconcept waar het gaat om kennis, vaardigheden, inzichten, waarden en attitude in de praktijk van leren en onderwijs.

Een aantal scholen zijn aan de slag om het werkconcept vorm te geven in hun praktijk.
Mooie voorbeelden zijn er al van Challenges, Community Builders en Full Value Contract.
Bovendien wordt op dit moment zelfs een cursus en workshops uitgewerkt.
De werkgroep van ICT/Mediaspecialisten dragen in het kader van de 21e eeuw hun steentje bij
door tools te koppelen aan de 8 Sleutelvaardighden. Zij doen dit op basis van de intrigerende vraag: hoe kan ICT/SMedia mij als leerling ondersteunen bij mijn leren.

En Denktank Essentieel Leren?
Deze groep is gestart in het voorjaar van 2013 en wil haar gedachtegoed verbinden aan dilemma ’s en vraagstukken die studenten en hun leraren en andere (onderwijs) betrokkenen in hun persoonlijke- en maatschappelijke werkelijkheid tegen komen.

De Denktank formuleert essentiële-, verassende vragen of stellingen en/of formuleert dilemma ’s of vraagstukken die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld goed burgerschap.
De intentie is om tot een dieper besef te komen betreffende persoonlijke zingeving en betekenis van  goed burgerschap of duurzaamheid. Uit te dragen middels workshops, lezingen, gesprekken of essays. 

 
We ervaren dat er een pad te lopen is en beseffen dat we, om te komen van verkenningen naar verdiepingen, we op de eerste plaats bij ons zelf dienen te blijven.
Er is daarom gekozen voor gesprekken met elkaar op basis van een concreet beeld, gerelateerd aan de persoonlijke ervaringen met een Essentie die we hadden in de voorafgaande periode.     
 
Onderstaand, als voorbeeld, de reminder voor de Denktankbijeenkomst van 4 december aanstaande.
 
Beste leden van de Denktank,
Wat ik graag met jullie wil delen.

Als Denktank Essentieel Leren zijn we aan de slag met het gezamenlijk verkennen van de Essenties van Essentieel Leren en de betekenis ervan voor in de eigen situatie.
Volgens mij een proces dat verloopt van verkenningen naar verdiepingen waarbij de tijd zijn tijd hiervoor nodig heeft.

Parallel proces is er natuurlijk ook bij leraren en studenten.
Van verkenning middels literatuur, workshops of zelfs de Conference of Essential Schools naar de wens om zich meer te verdiepen in het waardengestuurd onderwijs.
Mogelijk met als resultaat het implementeren van Essenties. 

Om mensen kans en gelegenheid te bieden leerervaringen op te doen met verdieping, verbreding of invoering van bovenstaand  is door de Antioch University (USA) een online course Principles at Work, ontwikkeld.
Vanuit vertrouwen in kennis en kunde is dit een samenwerkingsproject geworden tussen het Center for School Renewal van de Antioch University en Stichting Essentieel Leren.

Uiteraard spelen ook de al vele jaren hartelijke en inhoudelijke contacten met Laura Thomas, director van het Center for School Renewal, een rol.
Niet alleen  voor wat betreft Essentieel Leren maar zeker ook waar het gaat om het Werkconcept Critical Skills waarvan de Antioch University de bron is.

 Onze persoonlijke opdracht tot 4 december aanstaande :  “Vertrouwen in relatie met use your mind well”, is voor mij door deze ontwikkeling wel erg concreet geworden.
Met genoegen overigens…

Wat het ook heeft opgeleverd is dat ik erg nieuwsgierig ben geworden naar jullie ervaringen en bevindingen van de afgelopen periode. Waar ze raken en aanraken…

Graag tot onze ontmoeting op woensdag 4 december om 19.30u in het kantoor van Edith in Oss.

Hartelijke groet,
ELS

Opmerking.
Er is ook een “Aankondiging online traject  Essenties in de Praktijk” gemaakt.
Ik vond het wat aanmatigend om deze in de mail op te nemen.
Schroom niet om het op te vragen via http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/913278#topboxes..
en in te zetten naar eigen inzicht.

En ook... 
Ik heb naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling ook een vraag aan de Denktank.
Deze wil ik graag op een volgend moment formuleren en expliciteren.
Niet teveel ineens zeg maar...

ELS