zaterdag 10 november 2012

Het valt mij op.....


Als ik de Blogs van bijvoorbeeld Angela Horsten lees die ruim een week in USA op studiereis was en daar scholen en de Conferentie van Essential Schools bezocht.
Als ik put uit eigen ervaringen van scholenbezoeken,conferenties en cursussen zowel in Nederland als in USA en UK.
Er wordt ontzettend mooi onderwijs gegeven met alle aandacht voor leren en ontwikkelen.
Of dat nou is vanuit het gedachtegoed van Essentieel Leren met de praktijkuitwerking van het Werkconcept Critical Skills, of….

Met ...al een langere tijd… het gebruik  van ICT, zoals bijvoorbeeld digiborden.
En met al een heel, heel klein beetje aandacht voor social media.
Niet te hard roepen hoor want dan is het al weer in the Cloud verdwenen J.

Twitter is dan de plek waar je deskundigheid tegen komt over hardware en software. Vaak bij  leraren die dikwijls redelijk solo in de eigen groepen en klassen bezig zijn en die buiten dat gebouw hun “maatjes “vinden.
Zij werken samen en/of  verzamelen informatie en delen hun kennis en vaardigheden  via bijvoorbeeld Boektweepunt.nul  of  bijeenkomsten zoals # Idmes.
Er worden ook ervaringen opgedaan met mogelijkheden zoals Flipped the Classroom in het VO en experimenten in het basisonderwijs.
Overigens heb ik wel de indruk dat het fenomeen Yurls behoorlijk vaste voet heeft gekregen in het didactisch onderwijsveld. Info die  je in lessen kunt inzetten…
Zelfs een visie op ICT : TPACK,  is zich aan het ontwikkelen.

Echter…allemaal toch nog losstaande grootheden!?
“Het” vindt elkaar nog niet. “Men” vindt elkaar nog niet echt....

We spreken volop van betrokkenheid en verbondenheid maar ik zie toch niet de geïntegreerde samenhang van leren, ontwikkelen  en onderwijs in relatie met de huidige middelen van de 21e eeuw.

ls het nog te vroeg, te jong, te vers?
Is er nog onvoldoende adequaat hardware en software aanwezig, disfunctionerende systemen, ondeskundige leraren en directies?

Ook wel, natuurlijk.
Maar gaat het niet teveel over kennis en vaardigheden en te weinig over de waarde van ICT/Multimedia die wij zelf eraan verbinden? In onze 21e eeuw!

 Ik heb een troost. Het lijkt een mondialer probleem. Niet enkel in Nederland komen we  slechts de eerste stappen in de 21e eeuw tegen , ook in de USA en UK, bijvoorbeeld....

En daarmee bombardeer ik het nog onvoldoende aan de slag zijn met ICT/Multimedia tot een vraagstuk in plaats van een probleem!  

 Laten we oplossend aan de slag gaan met alle skills, kennis, waarden en attituden die daarvoor nodig zijn.
Een geweldige maar ook mooie uitdaging waar het niet enkel gaat om de tools en middelen of vaardigheden op een afstand maar waar het ook gaat om onszelf in dit tijdsmoment!

Het brengt me bij de Netwerkdag van de vier samenwerkende scholen  van woensdag 7 november 2012.Die dag hebben we zeker stappen gezet om ICT/Multimedia te koppelen aan een visie op leren, ontwikkelen en onderwijzen c.q. het werkconcept Critical Skills en het fundament Essentieel Leren.
Moeilijk en lastig. Uitdagend en spannend!
Waar in de Leerloop en tussen de Leerloops vind je de verbinding? Van wie en hoe? En waarom!

Een echte Challenge,  omdat ik denk dat het de hoogste tijd is om visie, praktijk en ICT/multimedia niet als losse onderdelen in de onderwijspraktijk te plaatsen maar geïntegreerd en in samenhang!
Laten we de Essenties en de visies op leren er dan bijhouden:  het zal een forse ontwikkelstap opleveren!

Els Snels
Lid van Bestuur van Stichting Essentieel Leren   
Coördinator Netwerk Werkconcept Critical Skills, NL
W: www.criticalskills.nl

T: @ElsSnels

Stichting Essentieel Leren en Netwerk Werkconcept Critical Skills NL

Zijn lid/affiliate van Coalition of Essential Schools, CES

en Antiochie University, Center for School Renewal, ACSR

 Met dank voor de inspiratie voor deze Blog:
Basisscholen van het Netwerk Critical Skills: Vlasgaard, St. Jozef, de Kreek’l, het Telraam en hun uitvoerders.
ICT/Multimedia-uitvoerders op 07-11-2012: @michelboer en @sjaboepaan
Twittergasten op 07-11-2012: @hvanschie, @warempel, @henkvangils, @Woordclusters
En zeker mijn vele “twittermaatjes “.
Dank jullie wel!

zaterdag 3 november 2012

Dit noem ik nou leiderschap!


 
Afgelopen voorjaar volgden drie directeuren, drie  leerkrachten, een IB-er en coördinator van het Netwerk, de cursus Critical Skills in de UK.

Op eigen kracht, zelf georganiseerd en op basis van eigen visie en wens tot samenwerken op het terrein van Essentieel Leren als basis en met Critical Skills als het onderwijskundig werkconcept.

Een geweldige cursus was het:  “Nog nooit zo ’n goede cursus meegemaakt”!
Drie dagen zonder een moment van verveling of dip! 
Samen met Engelse collega ’s en in de Engelse taal:  geen probleem...

Terug in Nederland werd door de (voorbereidings)groep verder gewerkt aan:
een eigen logo,
posters met uitgewerkte sleutelvaardigheden en kernvaardigheden van de 21e eeuw,
ervaringen opdoen met het werken aan een veilig en goed klasklimaat door middel van waarden die er toe doen en in samenhang met Community Builders,
vertalingen van Community Builders ,
ervaringen opdoen met Challenges in de klas.

En dat alles tijdens een studiedag die door de directeuren voor de groep werd gefaciliteerd.
Met als gevolg… dat er ook in eigen tijd verder werd gewerkt !

En zo komen we bij de Netwerkdag Critical Skills op 7 november 2012.
Vier schoolteams zijn door de voorbereidingsgroep uitgenodigd om de ervaringen te delen en samen te spreken over do ’s en don ‘ts. 

Drie directeuren faciliteerden en werken zich uit de naad om voor 75 leerkrachten en 15 genodigden een dag met “alles er op en er aan” te verzorgen. Van het luchtige- naar het serieuze werk, lekkers bij de koffie, de lunch en voor ieder een poster.
Bovendien geven ze alle drie acte de presence door ook zelf voor hun teamleden inleidingen te houden en te vertellen waardoor zij zijn geraakt!

 En dan…

In het voorjaar van 2013 zorgen de directeuren Hans, Piet en Rianda ervoor dat de Engelse cursus Critica Skills met die geweldige trainer naar Nederland komt.
In de carnavalsweek, dat wel.
Maar… met de mogelijkheid van kinderopvang voor leerkrachten met kinderen die de cursus willen volgen. Dat dus ook!

Dit alles noem ik leiderschap!

Kern:
Basisschool St. Jozef, directeur Rianda School
Basisschool Het Telraam en de Kreek'l, directeur Piet de Jongh
Basisschool Vlasgaard, directeur Hans Leenders
Partners:
Basisschool Talent te Lent, directeur Carla van den Bosch
 

 
Els Snels
Lid van Bestuur van Stichting Essentieel Leren   
Coördinator Netwerk Werkconcept Critical Skills, NL
W: www.criticalskills.nl
E: e.snels@home.nl
T: @ElsSnels
Stichting Essentieel Leren en Netwerk Werkconcept Critical Skills NL
Zijn lid/affiliate van Coalition of Essential Schools, CES
en Antiochie University, Center for School Renewal, ACSR