zaterdag 23 november 2013

Over Denktank Essentieel Leren


Als fundament van het Werkconcept Critical Skills is er het gedachtegoed van Essentieel Leren.
De opvattingen die er zijn over menselijke ontwikkeling, samenleving, leren en onderwijs.

Een uitstaan naar waardengedreven onderwijs met richtinggevende principes zoals a tone of decency and trust, elkaar (h)erkennen als persoon en bijvoorbeeld Habits of Mind. Essenties om leren en onderwijs in te richten.
Dat is de basis...

De basis van het Werkconcept Critical Skills. Een dynamisch werkconcept waar het gaat om kennis, vaardigheden, inzichten, waarden en attitude in de praktijk van leren en onderwijs.

Een aantal scholen zijn aan de slag om het werkconcept vorm te geven in hun praktijk.
Mooie voorbeelden zijn er al van Challenges, Community Builders en Full Value Contract.
Bovendien wordt op dit moment zelfs een cursus en workshops uitgewerkt.
De werkgroep van ICT/Mediaspecialisten dragen in het kader van de 21e eeuw hun steentje bij
door tools te koppelen aan de 8 Sleutelvaardighden. Zij doen dit op basis van de intrigerende vraag: hoe kan ICT/SMedia mij als leerling ondersteunen bij mijn leren.

En Denktank Essentieel Leren?
Deze groep is gestart in het voorjaar van 2013 en wil haar gedachtegoed verbinden aan dilemma ’s en vraagstukken die studenten en hun leraren en andere (onderwijs) betrokkenen in hun persoonlijke- en maatschappelijke werkelijkheid tegen komen.

De Denktank formuleert essentiële-, verassende vragen of stellingen en/of formuleert dilemma ’s of vraagstukken die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld goed burgerschap.
De intentie is om tot een dieper besef te komen betreffende persoonlijke zingeving en betekenis van  goed burgerschap of duurzaamheid. Uit te dragen middels workshops, lezingen, gesprekken of essays. 

 
We ervaren dat er een pad te lopen is en beseffen dat we, om te komen van verkenningen naar verdiepingen, we op de eerste plaats bij ons zelf dienen te blijven.
Er is daarom gekozen voor gesprekken met elkaar op basis van een concreet beeld, gerelateerd aan de persoonlijke ervaringen met een Essentie die we hadden in de voorafgaande periode.     
 
Onderstaand, als voorbeeld, de reminder voor de Denktankbijeenkomst van 4 december aanstaande.
 
Beste leden van de Denktank,
Wat ik graag met jullie wil delen.

Als Denktank Essentieel Leren zijn we aan de slag met het gezamenlijk verkennen van de Essenties van Essentieel Leren en de betekenis ervan voor in de eigen situatie.
Volgens mij een proces dat verloopt van verkenningen naar verdiepingen waarbij de tijd zijn tijd hiervoor nodig heeft.

Parallel proces is er natuurlijk ook bij leraren en studenten.
Van verkenning middels literatuur, workshops of zelfs de Conference of Essential Schools naar de wens om zich meer te verdiepen in het waardengestuurd onderwijs.
Mogelijk met als resultaat het implementeren van Essenties. 

Om mensen kans en gelegenheid te bieden leerervaringen op te doen met verdieping, verbreding of invoering van bovenstaand  is door de Antioch University (USA) een online course Principles at Work, ontwikkeld.
Vanuit vertrouwen in kennis en kunde is dit een samenwerkingsproject geworden tussen het Center for School Renewal van de Antioch University en Stichting Essentieel Leren.

Uiteraard spelen ook de al vele jaren hartelijke en inhoudelijke contacten met Laura Thomas, director van het Center for School Renewal, een rol.
Niet alleen  voor wat betreft Essentieel Leren maar zeker ook waar het gaat om het Werkconcept Critical Skills waarvan de Antioch University de bron is.

 Onze persoonlijke opdracht tot 4 december aanstaande :  “Vertrouwen in relatie met use your mind well”, is voor mij door deze ontwikkeling wel erg concreet geworden.
Met genoegen overigens…

Wat het ook heeft opgeleverd is dat ik erg nieuwsgierig ben geworden naar jullie ervaringen en bevindingen van de afgelopen periode. Waar ze raken en aanraken…

Graag tot onze ontmoeting op woensdag 4 december om 19.30u in het kantoor van Edith in Oss.

Hartelijke groet,
ELS

Opmerking.
Er is ook een “Aankondiging online traject  Essenties in de Praktijk” gemaakt.
Ik vond het wat aanmatigend om deze in de mail op te nemen.
Schroom niet om het op te vragen via http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/913278#topboxes..
en in te zetten naar eigen inzicht.

En ook... 
Ik heb naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling ook een vraag aan de Denktank.
Deze wil ik graag op een volgend moment formuleren en expliciteren.
Niet teveel ineens zeg maar...

ELS
 

vrijdag 25 oktober 2013

Inspirerend Samenwerken

 

Graag nemen we de Blog over van Erwin Klaasse, @sjaboepaan die o.a. vertelt  over de bijeenkomst van de Werkgroep ICT/SMedia van het Netwerk Werkconcept Critical Skills

Afgelopen week kwamen we met een clubje (enorm) enthousiaste mensen bij elkaar. Helaas geen @henkvangils en @JeroenGennep die door andere verplichtingen het moesten doen met de aantekeningen, maar wel @ElsSnels, @RJoch, @michelboer en (mijn held) @HvanSchie (die overigens door menig instelling foutief wordt vermeld op Twitter).

Allen mensen die geheel belangeloos (!) deelnemen aan een ‘groepje’ (lees: community) dat gelooft in hulpmiddelen als ICT en het werkconcept Critical Skills. Zet die mensen bij elkaar en je krijgt een overload aan inspiratie. Zo zou ik iets gaan uitwerken en gedurende mijn uitwerkingen kwam ik zo ontzettend veel tegen.
Het werkconcept Critical Skills is een werkconcept dat iets verder gaat dan de ‘populaire 21st century skills‘ die te pas en te onpas overal genoemd worden. Niks geen arrangeren, maar werken vanuit betekenisvol onderwijs. Een deel van de inspiratie wil ik graag met u delen. De rest volgt (misschien) later, maar laat dit al als inspiratie werken.

@HvanSchie zou samen met mij iets zoeken om de communicatie te bevorderen. Dat werd dus niet samen, want @HvanSchie was sneller dan het licht en in de avond was er al een prachtig platform ingericht. Daar word je blij van! Mensen die elkaar inspireren, wat is dat ongelooflijk mooi!
Overigens wil ik @henkvangils ook bedanken voor zijn inzet op een ander moment deze week. Een bijeenkomst waar mensen geprikkeld werden door te zien wat de mogelijkheden zijn, ook dat is geweldig mooi! En dat @JeroenGennep even geen tijd had was wel te verklaren…
Er volgt nog heel veel moois!

donderdag 17 oktober 2013


Twee belangrijkste vragen van de 21e eeuw.


 
Aflevering TechMens van Tegenlicht.
Op 14 oktober 2013 werd via NPO/VPRO de aflevering TechMens uitgezonden met als Intro:
Nieuwe technologie geeft ons de mogelijkheid om ons leven in elk detail vast te leggen, waardoor het virtuele en reële door elkaar heen gaan lopen. Wordt de mens steeds meer een machine?
Google Glass is de nieuwe smartphone-met-camera-op-het-netvlies, die luistert naar gesproken commando’s en een permanente, visuele laag toevoegt aan de realiteit. Het is slechts het topje van de ijsberg. Een nieuwe generatie van alom aanwezige camera’s kruipt het alledaagse leven binnen en knaagt aan onze perceptie van de werkelijkheid. Wat is de invloed van deze oprukkende technologie op de menselijke ervaring, op gevoelens en herinneringen, op onze verhouding tot elkaar? Waar eindigt die opmars van technologie richting ons lichaam? Zal intelligente technologie steeds meer van onze taken overnemen? Of worden wij zelf machines?

Nieuwe technologie geeft ons de mogelijkheid om iedere seconde van ons leven zelf vast te leggen
en op te slaan voor de eeuwigheid. De nieuwe generatie computergestuurde mini-camera's wordt op het lichaam gedragen, maakt ieder drie seconden automatisch een foto en kan niet worden uitgezet. ‘Lifelogging’ noemen de techno-optimisten deze vorm van archivering van het eigen bestaan. Het perfecte visuele geheugen ligt binnen handbereik en wordt bovendien geleverd met zoekfunctie. Als oma er straks niet meer is, kunnen we via ons lifelog gewoon terug in de tijd om haar tevoorschijn te halen.

Technologie is menselijk en de mens verandert mee met de technologie. Nu al klagen veel ouders dat hun kinderen voortdurend in beeldschermen verzonken zijn en voor de wereld buiten het scherm maar moeilijk aandacht kunnen opbrengen. Wat betekent het als die beeldschermen straks onderdeel worden van het eigen lichaam? En als van al onze ervaringen ook een tweede video versie beschikbaar is? Wordt het beeld van de werkelijkheid dan langzamerhand echter dan die werkelijkheid zelf ? Of is het zelfs zinloos om het onderscheid nog langer te maken? 

De digitale opslag van video wordt steeds goedkoper en wetgeving loopt altijd achter op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Terwijl nieuwe medicijnen eindeloos getest worden voordat ze op de markt komen, geldt voor de technologie buiten het lichaam geen beperking en kunnen we alleen gaandeweg ontdekken wat de gevolgen zijn.

Tegenlicht gaat op verkenning en kijkt door het oog van de camera vooruit naar  reëel en virtueel en onderzoekt hoe mens en machine geleidelijk in elkaar overlopen.

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/TechMens.html

Een centrale vraag tijdens het programma was: “Wordt de mens door technologie vervangen?”
Een vraag die, sinds de voor het publiek zichtbare technologische ontwikkelingen, wel vaker is gesteld.
Voor een groot gedeelte wel, bedacht ik me. Als het gaat over vervangingen.
De vraag of de mens steeds meer een machine wordt  vind ik echter wat dramatisch gesteld. Tenslotte zijn we anno 2013 best gelukkig met de mogelijkheden van inplanteerbare hoortoestellen en hartpacemakers en tenslotte kunnen we ook onze grenzen stellen.

Uiteraard zijn bovengenoemde middelen bedoeld voor kwaliteit van leven. Iets wat toch van een andere orde is dan Google Glass of Lifelogging menen sommigen. Vergist u zich echter niet. Medische toepassingen van deze technologieën hebben zich al  aangediend.

Wat betekenen die technologische ontwikkelingen eigenlijk voor ons?
Moeten we bang zijn? Bezorgd zijn? Kop in het zand steken? Badinerend benaderen, negeren of  omarmen?

Enkele gepubliceerde reacties op twitter: 
Dit was de meest verontrustende uitzending van Tegenlicht die ik ooit heb gezien.
Die 'Heerlijke Nieuwe Wereld' die die techneuten schetsen in #Tegenlicht klinkt voor mij als een totaal horror scenario
Digitale mensen die niet doodgaan maar geherprogrammeerd worden, nou moe laat mij maar gewoon doodgaan #tegenlicht
Of het nu te snel gaat of niet, de futuristische ontwikkelingen zijn al snel weer achterhaald, als we de reacties op twitter moeten geloven.  
Over 50 jaar is deze #tegenlicht briljant verouderd en geeft-ie een prachtig beeld van Leven in 2013.
Soms gaat de wereld zo sloom. Waarom stellen mensen in 2013 nog steeds die vragen over digitalisering. Let's move on baby #tegenlicht

En wat betekenen de ontwikkelingen voor het onderwijs?
Gepubliceerde tweet van Claire Boonstra, oprichter van Operation Education, beweging en platform voor vernieuwing van het onderwijs:
“Experiment: alle twitter reacties #tegenlicht nu vastleggen en over 5 jaar teruglezen incl. vragen hoe twitteraars inmiddels #glass gebruiken”.
Tja….het zal wel “uit de context zijn gehaald”.

Zelf denk ik dat de geschetste technologische ontwikkelingen bij de voordeur staan te trappelen om door en voor het grote publiek gebruikt te worden.
Voor sommige toepassingen zal het nog te vroeg zijn en van weer andere applicaties die op stapel staan hebben we nog geen notie van.
En het zal allemaal ongelooflijk het onderwijs raken!

Het tijdperk van het zwarte schoolbord is voorbij, die van het whiteboard bijna en de middelen, de tools van nu staan gereed om ingevoerd te worden. Tenminste als voldaan wordt aan de randvoorwaarden met deskundig, vakkundig personeel.  
Een onomkeerbare evolutie!

Een groot deel van de onderwijs is zich aan het opmaken om tegemoet te komen aan de nieuwe banen die het allemaal op zal leveren door te experimenteren met nieuwe en andere (organisatie)vormen van leren en hoe daar leiding aan te geven.
Er wordt gebraind hoe we dienen om te gaan met ontwikkelingsgericht spel en spelen in deze zo andere wereld dan die van de industriële revolutie. 
Men denkt na en zet stappen als het gaat over bijvoorbeeld duurzaamheid en mondiaal burgerschap.  We willen komen tot gezamenlijk en collaboratieve oplossingen in netwerken. Op basis van ICT en Social Media- mogelijkheden.

Dit alles vergt op zijn minst meer, maar zeker andere en specifiekere content en vaardigheden.
Vele onderwijsmensen zijn er druk mee. Met de skills van de 21e eeuw.
Het wordt beseft dat er ook andere content en het anders omgaan met die content is vereist met meer en specifiekere skills dan die we tot nu toe gewend zijn. Zoals samenwerken en collaborative  werken, kritisch- en creatief denken, ICT/Social Media vaardigheden, flexibiliteit en aanpasbaarheid.  http://sco.lt/5rcWhd

En wat is de betekenis van dit alles voor ons als mensen? Voor ons mens-zijn?

Twee belangrijkste vragen van de 21e eeuw die ik me stel.
Terug naar het begin.
Als de technologie zoveel van ons overneemt wat betekent dat dan voor ons mensen, voor ons mens-zijn?

Ik denk dat we in een wereld waarin technologie inderdaad steeds meer overneemt twee van de meest essentiële vragen voor opvoeding en onderwijs van ongelooflijk belang worden.
Twee essentiële vragen met toeleiding naar bijbehorend gedrag, houding, Zijn.

Dus,
Welke waarden zijn voor ons als mensen van belang om met elkaar om te gaan, onszelf te ontwikkelen in een wereld die steeds meer door technologie wordt overgenomen? Hoe dien je te zijn om voor jezelf en de ander van betekenis te zijn?
Waarden zoals vertrouwen, integriteit, ethisch besef met de daarbij horende attituden, houding zullen van steeds grotere importantie worden.
En,
Welke zin geven we aan ons zelf, aan ons leven in een wereld die steeds meer door de technologie wordt overgenomen? Wie zijn we dan? Welke levensopdracht heeft ieder van ons daarin te vervullen?

Twee vragen die in mijn optiek een prominente plaats in opvoeding en onderwijs moeten vervullen. Inderdaad, niet gaan vervullen maar “moeten vervullen” en ook het dwingende “nu” wil ik gebruiken in het besef dat waarden gedreven onderwijs, identiteit en zingeving een wezenlijk onderdeel van opvoeding, leren en onderwijs van de 21e eeuw is.

Niet nieuw en spectaculair. Met name voor het onderwijs geen onbekende onderwerpen.
Wel zijn ze in zijn algemeenheid wat uit het oog verloren door al die technologische ontwikkelingen en noodzakelijke skills voor in de 21e eeuw.
Gelukkig kunnen we echter ook backward denken en weten en niet enkel forward…

 Het zal u duidelijk zijn. Ik houd van technologische vooruitgang en de activiteiten die daarbij horen maar pleit tegelijkertijd voor de essentiële opdracht voor opvoeding en onderwijs in de 21e eeuw: aandacht voor waardengedreven en zingevend handelen en denken! Zijn!
Ik put daarbij inspiratie uit het geheel van het werkconcept Critical Skills waarbij het gaat om kennis, vaardigheden, inzichten EN waarden en attitude in samenhang met de uitgangspunten van de menselijke ontwikkeling , maatschappij en de school zoals dat op de website is geformuleerd bij  Fundament van Stichting Essentieel Leren.

Ik heb wat te doen. Ik heb een opdracht…

Els Snels 
 
Initiatiefnemer Stichting Essentieel Leren
en Werkconcept Critical Skills NL
Lid van Bestuur en Stuurgroep 
W: www.essentieelleren.nl
W: www.criticalskills.nl
E: e.snels@home.nl
T: @ElsSnels
Literatuur en Achtergrondinformatie
Intieme Technologie: http://sco.lt/6MDeNN
Met dank aan Anita Kuppens @anitakuppens: Cyborg Manifesto, Donna Haraway http://sco.lt/7zgzOT
Influance technology on our mind: http://sco.lt/6MDeNN 

zondag 6 oktober 2013

Dear Laura. On your advice I attended EdCampNLEen deel van de mail die ik in mijn "Steenkolen Engels" stuurde naar Laura Thomas,
onze samenwerkpartner en directrice School for Renewal, Antioch University, USA.
Ter geruststelling: we begrijpen elkaar altijd :)


Dear Laura,

 

On your advice, I attended EdCampNL.

It was really amazing! I met many wonderful teachers and learned a lot about wonderful and meaningful education in the Netherlands. It has enriched me!

It was really a fantastic day.
So, thank you again and now I want to tell you something about the day...

A few teachers wanted to know more about “A tone of decency and trust” vs Community Building. Thanks to the EdCamp-concept, I immediately could comply.

A few teachers of schools who work with the Werkconcept Critical Skills NL (www.criticalskills.nl ) also had a lot of attention for their presentation.

They told their colleagues about their experiences with Challenges, Full Value Contract and Community Builders.

There are already several of their colleagues, students and teachers of the Academy for training teachers who will come in a short time to take a look and talk ..!
You notice that the ideas of the Werkconcept Critical Skills in the Netherlands are increasingly valued.

 
At the moment I have also another question.
Are there experiences with community building and community builders to students. Young adults aged 18 years and older?


This is a question of one of the participants of my presentation.
I'm curious.

I hope to hear from you.
Best wishes,

ELS
De pictures of EdCampNL
(met in de Scoopit de tweet die ik van Laura terug kreeg:
http://sco.lt/5jMOJ7

maandag 19 augustus 2013

Beyond the Ice Breaker.
Dit is de blog zoals die gepost is door Laura Thomas, directrice School for Renewal, Antioch University.
We namen deze Blog over van Twitter op 19 augustus 2013.
Laura twittert onder de naam @criticalskills1  

De Blog is het best in de originele Engelse taal te lezen.

Beyond the Ice Breaker

As we head into back to school, remember that the first step in building community is getting to know one another.
http://westlakechurch.cc/files/Community%20Group.jpgFor Critical Skills teachers, back-to-school is about more than organizing materials and planning lessons- it’s also about figuring out the best ways to help kids get to know each other well, whether they’ve been in school together for one day or a decade. Building the Collaborative Learning Community is the first and most important job the teacher has. We know that collaboration (not just cooperation) is the goal, that getting to collaboration requires trust and that trust is predicated on knowledge. If we know each other well, we can plan together to best build on our individual gifts and to compensate for our challenges. We can solve problems- both curricular and social- by bringing our collective best selves to them. Who wouldn’t want that?

So we think about community builders that work for our particular brand of kids- the ones we don’t know except by reputation and experience (if we’re lucky). We think about past years and reflect on what worked and what didn’t. Maybe we review the Community Builder Book or the new text Cooperation Isn’t Enough. We may plan on name games, ice breakers, or more content-focused methods of getting kids to know one another.
Here’s the thing, though- building a CLC is about more than those first days. It’s bigger than a group juggle or two, more complex than partner introductions and All About Me bags. Building the CLC is about a whole series of choices we make- intentionally or less so- in preparing for those early days, from how we greet students each day and what we ask them to do in their first (and last) few minutes in the room, to the way we preview, practice, and review the systems we’ll use all year. Think about it through the lens of the fabulous BFE- Best Formula Ever (thanks to Kim John Payne and his Center for Social Sustainability for this!).

Ready? Hold on to your hats because this is going to shake some things up in your classroom.
High Social Complexity + Low Form Predictability = Stress Reactive Behaviors
Let’s take that a part a bit, shall we? It’s particularly EduBabbly, I know.
Situations in which relationships are unclear, changeable or unpredictable are Socially Complex. Uncertainty around social standing, appropriate behavioral expectations and norms can create socially complex situations. Examples could include expectations around what students should where, specific rules about behavior and language as well as the ubiquitous “Where will I sit? Will anyone like me? Will the teacher be nice? Will I have friends this year?” questions.
In some situations, we are able to anticipate the sequence of events we will experience and the actions we are expected to take in order to be successful. Form Predictability is an indicator of the clarity of our understanding of what it about to happen. Examples of this include where to put coats and backpacks, where to sit, where to go for lunch, how to open a locker, and what the agenda for the day will be.

Stress/ Reactive Behaviors are reflective of the level of fear in any given situation. They are the fight, flight, flocking (clique) and freezing behaviors we often see in our classrooms.

The Collaborative Learning Community is about decreasing stress, anxiety and reactivity whenever possible. The BFE can help you identify risky “spaces” (both physical and chronologically- think hallways, lunchrooms, buses and recess) in your school day, so you can anticipate and either change or be prepared for those times when kids may need additional support and an increased adult presence. That means previewing what’s going to happen and what students should be doing while it’s happening (“We’re going to have an assembly today, which means that after morning meeting, we’ll line up at the door and we’ll walk down the cafeteria together. We’ll all sit together on the floor. I’ll be in the front of our line and Ms. S will be at the back. After it’s over, we’ll come back the same way, with Ms. S in the front and me at the back. What questions do you have about that?”)

I challenge you to think beyond the ice breaker this week. How can you make your classroom less complex and more predictable? What are your favorite community builders? 

dinsdag 11 juni 2013

Challenge: Plezier in de ontdekkingsreis die leren heet en die door sommigen onderwijs genoemd wordt...
                                            
                                         
                

 


Deze Challenge Verjaardagsfeest is ontworpen door meester Jeroen Smits, leerkracht van groep 8; uitgevoerd in samenwerking met zijn leerlingen die behoorlijk hun steentje bijdroegen!
Het is de tweede Challenge van hen. Heel erg knap omdat ontwerpen en uitvoeren van goede Challenges veel vraagt van kennis, vaardigheden, inzichten en attitude van zowel de leraar als de leerlingen.

Voor de leerlingen zijn Challenges spannend, motiverend, inspirerend, soms wel een beetje complex, maar altijd uitdagend! Uitdagingen om te leren.
Echter, het is wel keihard werken, zeg maar.
En gelukkig: "je merkt het niet dat je zo hard werkt omdat het zo leuk is om te doen."

Meester Jeroen ging voor de vakantie met zijn leerlingen met nog een Challenge aan de slag.
Ontzettend enthousiast vanwege de resultaten en de effecten om kansen te laten liggen. Kansen en mogelijkheden om zowel leren als onderwijs op een hoger plan te brengen!
Over ambitie en passie gesproken...

Een Challenge volgens het Werkconcept Critical Skills is niet niks want het is geen opdracht of een taak! Op meerdere fronten tegelijkertijd wordt zowel van de leraar als de leerlingen inzet gevraagd.
Er komt een heleboel bij kijken om het leren op een hoger plan te brengen. Zoals het werken met rubrics, community builders, assessment, leerloops, de leerlijnen, het in de gaten hebben van ontwikkelstappen- en behoeften, hoe ICT/SMedia de leerprocessen versterkt.
Echter, niet alles tegelijk...je mag plezier hebben in de ontdekkingsreis die leren heet.

Een Challenge kost tijd, inhoudelijke expertise en uitvoerend vakmanschap van de leraar.
Maar dan is het TOP leren, TOP onderwijs en TOP genieten door leerlingen, leraar en ook vaak de ouders!

Dat is zeker het geval geweest met deze Challenge.
Het is gewoonweg een TOP verjaardagsfeest geworden!

Als verjaardagcadeautje hebben de leerlingen van meester Jeroen een filmpje voor hem gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=6z3uxULc3OU&feature=youtube_gdata_player

Meester Jeroen heeft over het werken met Challenges een Blog geschreven:
http://www.hettelraam.blogspot.nl/


Met alle waardering en respect voor meester Jeroen en zijn leerlingen,
Els Snels
Initiatiefnemer Werkconcept Critical Skills en Essentieel Leren NL
Bestuurslid en Coördinator


Opmerking:
In de Challenge op de foto hebben we enkele aanscherpingen aangebracht:
De evaluatie n.a.v. de leerdoelen en de Sleutelvaardigheden wordt in de periode na het feest uitgevoerd.
Bij leerdoelen is de tijdlijn in het geheel van -organisatie- omschreven.
Enkele aspecten zijn uit het blok leerproces naar het blok werkproces geschreven.

We gaan meer kindvriendelijke titels bedenken.
In deze Challenge wordt ook gebruik gemaakt van ICT.

Voor details zie emailadres op het tabblad -Contact- van de website www.criticalskills.nl
 
 
 

Werkconcept Critical Skills en Essentieel Leren in een oogopslag                                                    WERKCONCEPT CRITICAL SKILLS
                          Pedagogisch en onderwijskundige praktijk van leren en onderwijs
                                        Kennis, vaardigheden, inzichten, waarden, attitudes
                
                                                             ESSENTIEEL LEREN
                                              Fundament van zingevende opvattingen
                                                 over mens, maatschappij en school
                              Tien richtinggevende Essenties voor leren en onderwijs RICHTINGGEVENDE ESSENTIES
1 Doelen voor alle leerlingen
2 Leraar is coach en instructeur en lln. werkt
3 Ouders worden betrokken
4 Iedereen (h)erkent elkaar als persoon
5 Leren en werken op basis van respect en vertrouwen
6 Gebruik van allerlei bronnen voor leren en ontwikkeling
7 Goed gebruik van hersenen
8 Samenwerking op basis van democratie en gelijkwaardigheid
9 Laten zien wie je bent, wat je kunt en kent
10 Diepgang boven oppervlakkigheid
                                                                                    


PRAKTIJK WERKCONCEPT CRITICAL SKILLS
                                                                 
Aan de slag met 5 visies op leren

Inzet van 21st Century Skills, kennis, waarden en  attitudes

Toepassing van Leer- en Werkprocessen/Leerloops

Gebruik van specifieke tools en werkwijzenRESULTATEN EN EFFECTEN
Persoonlijke ontwikkeling in verbinding
Mondiaal Burgerschap in verbinding
Gewenst waarneembaar gedrag bij:
                Leerling
                Leraar
                Groep
                School
                OmgevingKijk voor meer inhoudelijke info op de website die er plezieriger uitziet en waar u leest wie met dit gedachtegoed aan het werk zijn: www.criticalskills.nl 
Voor meer details: zie voor emailadres op tabblad -Contact- van de website.

zaterdag 11 mei 2013

Daad- en denkkracht van de werkvloer. En we doen de dingen samen…!Wat we samen doen:
elkaar ontmoeten,
uitwisselen van ervaring en kennis,
ontwikkelen ,
professionaliseren,
creëren en gebruik maken van onze experimenteerruimte,

Wat we nog meer willen doen:
Ons netwerk uitbouwen ten dienste van leren, onderwijs en samenleving.

Wat onze intentie hiervan is:
Het gaat ons om het aan de slag zijn met de kracht van ons initiatief, de aandacht voor de energie die we hebben en de verbinding met elkaar…voor ontwikkeling, leren, onderwijs.

We zijn aan de slag. We doen de dingen samen...!
 
Waar we op dit moment concreet mee aan de slag zijn:
Ontwikkelen en uitproberen van Community Builders voor een samenwerkende leergemeenschap met een tone of decency and trust waar iedereen elkaar (h)erkent als persoon.

Ontwikkelen  en uitproberen van Challenges waardoor je kunt laten zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt door je hersenen goed te gebruiken, op basis van het werken  met de 5 samenhangende visies op leren en de sleutel- en kernvaardigheden van de 21e eeuw.

Het vergroten van ons vakmanschap door het volgen van cursussen zowel in UK als in Nederland waardoor we beter ons onderwijs kunnen ontwerpen, onze leerlingen instructie, feedback en coaching kunnen geven.  Omdat we ervan uitgaan dat (onderwijs- en leer) doelen  er zijn voor alle leerlingen.  

Organiseren van netwerkbijeenkomsten en inzet van Twitter waar we onze kennis, inzichten en ervaringen delen  waardoor  iedereen gebruik kan maken van allerlei bronnen voor leren en ontwikkeling.

Uitwerken van de vraag die de ICT/Social Mediagroep zich stelt: "hoe kan ICT en Social Media mij als leerling helpen bij mijn leren" waar het zeker bij Social Media ook gaat om je attitude en  je waarden; we willen samenwerken voor een maatschappij op basis van democratie en gelijkwaardigheid.

Faciliteren van leraren door de stuurgroep door middel van vervanging voor ontwikkeltijd, mogelijkheid voor  oppas voor kinderen tijdens de cursus en het samen in gesprek zijn ten behoeve van  vervolgontwikkelingen met beoogde diepgang boven oppervlakkigheid.

Over wie gaat dit allemaal eigenlijk?
Scholen en teamleden : de Kreek’l in Reek, Vlasgaard in Zeeland, St. Jozef in Velp, Regenboog in Cuijk, het Telraam in Oeffelt.
ICT/SMediagroep: @rjoch @jeroengennep @henkvangils @sjaboepaan @michelboer @hvanschie @elssnels
Stuurgroep: Rianda School. Piet de Jongh, Hans Leenders, Els Snels

Voel u welkom! Netwerk(je) Werkconcept Critical Skills: www.criticalskills.nl

We verbinden het gedachtegoed van Essentieel Leren met het Werkconcept Critical Skills in de praktijk. 

maandag 15 april 2013

Hoe helpt ICT en Social Media mij als leerling bij mijn leren?

In het onderwijs in Nederland zal waarschijnlijk, ik ben voorzichtig, iedere school gebruik maken  van ICT-middelen zoals computers en digiborden met software die vaak de methodes van uitgeverijen ondersteunen.
Met hier en daar de inzet van Social Media zoals Facebook en Twitter als rijzende sterren.

Opvallend is wel dat tijdens de gesprekken over Social Media nauwelijks wordt gesproken over de apparaten, de devices, maar over het connecten, het verbinden, het in contact zijn met elkaar, delen van en met elkaar.

Daarnaast spelen apps een steeds grotere rol met functies zoals informatie verzamelen, spelen, opdrachten uitvoeren, creëren, delen, reageren en samenwerken. Dit alles met gewenste instellingen  zoals taal of kleur.
Best persoonlijk eigenlijk: eigen device, eigen instellingen, zelf keuzes maken welke app je gebruikt…

Interessant.
Met name de ontwikkeling van Social Media en de apps leiden volgens mij naar de volgende stap voor het onderwijs.

 Van de vraag:
“ICT is toch een hulpmiddel, geen doel op zich”?

Naar deze uitermate essentiele vraag van de leerling:
“Hoe helpt ICT en Social Media mij als leerling bij mijn leren”?

Van toegevoegde waarde naar meerwaarde…
En welke rollen herkennen we daarbij voor leraren, medeleerlingen, vrienden, ouders, volgers,....  

Zijn we al zover?
Nog niet...
Maar wat is helpend?

Als de techniek datgene doet wat het moet doen.
Als iedereen beschikt over een tablet.  
Als leraren de mogelijkheid hebben tot overzicht; voor zichzelf en samen met de leerlingen.
Als er wordt gewerkt met toegankelijke Apps. Geen methodegebonden Apps!
Als er wordt uitgegaan van een dynamisch, waardengericht werkconcept,
'
Dan durf ik te beweren dat achterhaalde schoolstructuren in een relatief kort tijdbestek als vanzelf wijzigen en dat leraren de rol van de 21e eeuw op zich nemen: ontwerpen van leren en onderwijs, leerlingen coachen, feedback geven en monitoren!

Els Snels,
initiatiefnemer ontwikkelgroep ICT/Social Media, werkconcept Critical Skills.

Met dank voor de verworven inzichten:
@rjoch, @michelboer, @sjaboepaan, @henkvangils, @jeroengennep, @hvanschie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 31 maart 2013

Het Nieuwe Leren. Tien jaar later.


 
Over een paar weekjes gaan we weer eens een dagje cultuur opsnuiven in een van onze mooie Nederlandse steden. Mijn oud-collega en ik. De collega van wie ik tijdens ons organisatiegebonden leven de voor mij meest verhelderende  opmerking hoorde: “Klopt Els, maar over tien jaar ”.
Het was de tijd van Het Nieuwe Leren en de oprukkende commercialisering van de onderwijsadviesbureaus.

 
Nog juist hadden we als projectgroep kans en gelegenheid gekregen om de eerste ontwikkelingen binnen het Nieuwe Leren vorm te geven.
Kansen en gelegenheid die steeds meer aan euro ’s werden gekoppeld. Lastig voor mensen die gericht zijn op inhoud, leer- en onderwijsprocessen  en niet op bedrijfsprocessen met accountants en koude acquisitie.  Toen, in die tijd..

 
We ontwikkelden met een groep gemotiveerde adviseurs de Kantelkaart van het Nieuwe Leren. Een uitvouwbare kaart met duiding van aspecten van het Nieuwe Leren voor leerlingen, leraren, onderwijs en met de uiteindelijke doelstelling: ontwikkeling van onze kinderen, onze leerlingen. Alles compleet met kenmerken en daarbij passende praktische uitwerkingen.

Het mooie was dat je die “kant van de zaak” kon uitvouwen die op dat moment aan de orde was. Praatstof biedend voor de directeur, bestuurder of de leraar. Uiteindelijk kon je de plaats van het gespreksonderwerp in het geheel  laten zien.
Hadden we alle aspecten uitgebreid uitgewerkt? Absoluut niet! Dat was het gesprek. Over wat bij de gesprekspartner paste en zijn/haar ideeën over het Nieuwe Leren.

 
Er was wel een aandachtspuntje. Als adviseur was het wel noodzakelijk dat je van theorieën, ideeën en ontwikkelingen op de hoogte was. Dat je geloofde en zag dat het onderwijs aan het veranderen was.
En dat het management en je collega ’s deze,  uiteindelijk niet voorbijgaande “hype”, zagen zitten. Het pad zagen dat het onderwijs aan het lopen was. Dat dit alles heel veel tijd en dus geld zou kosten.
Het broodnodige vertrouwen vanuit de organisatie dat je als projectleider en als projectgroep voor activiteiten binnenshuis  en buiten de deur, nodig hebt.
Ik zal u zeggen: het was  “a problem to solve”.

Het was tien jaar te vroeg voor het Nieuwe Leren. En er waren ook andere belangen: persoonlijke, inhoudelijke en zakelijke.
De projectgroep werd in de organisatie wegbezuinigd en ik heb de onderliggende filosofie van de Kantelkaart gevonden in de visie en uitgangspunten van Essentieel Leren met praktijkuitwerking door het werkconcept Critical Skills.

Ik ben nog altijd blij dat we het steeds hadden over nieuwe en andere vormen van leren….
En dat we de focus hadden op datgene waar het echt om gaat: ontwikkeling van mensen, de relatie met zichzelf en de ander, het in balans-zijn. Van alle tijden.
Wat ik hedentendage wel razend interessant vind is de impact van ICT en Social Media op leren en onderwijs; hoe we daar mee om (kunnen) gaan.
De eerste voorbeelden gloren….
Hoop u over tien jaar weer te ontmoeten!

 

Els Snels
Initiatiefnemer Stichting Essentieel Leren en
Werkconcept Critical Skills in Nederland.

Op de Scoopit hierover:
http://www.jsw-online.nl/assets/documentenservice_zen/jsw/archief/2004/04_december_2004/jrg89-december2004-snels-dekantelkaart-evolutieenrevolutie.pdf

http://jswlezers.blogspot.nl/2006_02_01_archive.html

zaterdag 23 maart 2013

En toen was er twitter…
 

 

Twitter om nieuws op te halen, bovenop het nieuws te zitten, over nieuwe en andere ontwikkelingen te lezen, vakkennis op te doen, zelf ervaring en kennis te delen, ideeën  van mensen te volgen en zeker ook om mensen te ontmoeten. Virtueel en op enig moment irl (in real life).

 

Zeker het laatste is volgens mij de uiteindelijke bedoeling van social media: mensen daadwerkelijk ontmoeten uit diverse delen van het (buiten)land, diverse onderwijsrichtingen en expertise. Professionals die elkaar opzoeken om met elkaar te delen en zelfs met elkaar te creëren. Die met elkaar op weg gaan. Hun ideeën aaneensmeden tot iets bijzonders, iets moois voor leren en onderwijs.
Zo kan het zijn…

 
Een van deze initiatieven is die van ICT-kenners, werkzaam in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en bedrijfsleven. Inclusief een digibeet met het idee dat integratie van kennis, inhoud, technologie, gekoppeld aan een werkconcept, mogelijk is.
Samen op weg...

 
Wel op basis van een focus: Hoe ondersteunt ICT mij als leerling bij het leren c.q. mijn ontwikkeling?
Tegelijkertijd zoekend naar antwoorden op de vraag wat het richtinggevend kader is, wat het vraagt aan  21e century skills en aan attitude: what to be like?
Met succescriteria, evaluatie/feedback, opgenomen in de gezamenlijke planning met een korter en langer termijn streven.
Lef ….  

 
En zo is er dus een focus en een werkkader:
Hoe ondersteunt ICT mij als leerling bij mijn leren,
gekoppeld aan een Challenge van het werkconcept Critical Skills.
U hoort weer van ons…

 

Herman van Schie: @hvanschie
Roeline Jochemsen: @rjoch
Michel Boer: @michelboer
Henk van Gils: @henkvangils
Erwin Klaasse: @sjaboepaan
Jeroen Smits: @jeroengennep

 
Initiatiefnemer en geoormerkte digibeet,
Els Snels, @elssnels

 

vrijdag 11 januari 2013

@RJoch en de Club ICT/MMedia en Challenges..


Deze Blog is geschreven door Roeline Jochemsen .Roeline is lid van het Netwerk Werkconcept Critical Skills en is ook op twitter te vinden: @rjoch.
Dank je wel voor je bijdrage, Roeline!
 

Karin probeert mij al een jaar aan het bloggen te krijgen, heb volgens haar genoeg te vertellen. Nou deel ik die mening niet helemaal. Om de druk wat op te voeren begint ze gewoon een “Onderwijswijven ”blog en…. als ik even niet op let zit ik ineens gewoon te bloggen.

Dit is dan mijn 1e bijdrage aan het “Onderwijswijven “blog en eigenlijk aan wat voor een blog dat ook..

Op Twitter heb ik veel positieve mensen ontmoet die zich vaak geheel belangeloos inzetten om de nieuwe media onlosmakelijk te verbinden met onderwijs. Zodat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het onderwijsproces. Geweldig vind ik dat.. en ik word er blij van. Heb er mijn plezier in mijn werk weer helemaal door teruggekregen en een aantal echte Twittervrienden opgedaan. Twitter kan bij mij niet meer stuk.

Maar nu wordt het ook eens tijd om zelf een stap voorwaarts te zetten.. Pff en spannend dat ik dat vind.. maar ook zo verschrikkelijk leuk.

Club van Critical Skills Challenges en ICT/Media..

Dit werd zo aangekondigd op Twitter.. een echt herenclubje. Ik maakte daar een opmerking over op… en kreeg direct de reactie om mij dan maar aan te sluiten. Nu draag ik Critical Skills een warm hart toe en denk ik dat we met de heren uit het clubje mooi onderwijs kunnen gaan maken. Er was dus de vraag of me aan wilde sluiten en ik heb dus gewoon ja gezegd.

Een mooie uitdaging voor dit jaar ik heb er heel veel zin.. ben heel benieuwd wat het allemaal inhoudt maar als je nooit instapt kom je ook nergens.. we gaan #samenopreis.

Roeline Jochemsen
Deze Blog is ook te vinden op www.onderwijswijven.nl 
 

zondag 6 januari 2013

Werkconcept Critical Skills in stukjes, deel 2.


Program versus Werkconcept....

Critical Skills is in de USA en UK een programma en in Nederland een Werkconcept. Een dynamisch werkconcept, zelfs.
De oorsprong van Critical Skills ligt in Amerika. Daar werd Critical Skills alweer een hele tijd geleden ontwikkeld.

De Critical Skills werden geïdentificeerd door middel van een uitgebreide en unieke samenwerking tussen docenten, zakenmensen, ambtenaren en leiders van de gemeenschap. Het werk van deze werkgroep was na te gaan welke  vaardigheden van cruciaal belang waren voor het succes om deel te nemen aan de vele eisen in de complexe en steeds wisselende wereld van vandaag.

Vervolgens werd het Program vanuit de Antioch University en met name vanuit het Antioch Center,  School for Renewal onder de aandacht gebracht.

Inmiddels wordt het Program ook  in Amerika verbonden (zoals we dat in Nederland al deden) met de principes  van de Essential Schools en worden er Leiderschapstrainingen gegeven.

In Engeland wordt het Program als een training, cursus benaderd. Dat geldt zeker voor het basisdeel. Ik verwacht dat het vervolg ook daar meer zal gaan aansluiten bij de principes van de Essential Schools

In Nederland hebben we onmiddelijk het Program Critical Skills onderbouwd met de visie en opvattingen betreffende menselijke ontwikkeling, maatschappij, leren en onderwijs vanuit de Stichting Essentieel Leren en de principes van de Essential Schools. Zie www.essentieelleren.nl .

Tegelijkertijd stelden we dat het Program Critical Skills een werkconcept was. Een ontwerp, een opzet, een plan  om in de praktijk van leren en onderwijzen mee aan de slag te gaan.
Geen vaststaande planning want dat past veel meer bij een Program.
 
We maakten er ook een dynamisch werkconcept van. Een ontwerp in beweging. Een concept waarin veranderingen mogelijk zijn. 
Dat was ook nodig omdat het oorspronkelijke Program erg weinig aansloot bij de veranderingen op het terrein van ICT, de multimedia en daarmee ook op de steeds in ontwikkeling zijnde kijk op leren en onderwijzen.
Neurologische onderzoeken, de moderne tools en middelen en de maatschappelijke ontwikkelingen zullen steeds meer van invloed zijn hoe we leren en onderwijzen beschouwen; om er vervolgens mee om te gaan. Een voorbeeld is de toevoeging van een vijfde visie op leren. Zie www.criticalskills.nl
Beloofd: we blijven in ontwikkeling...

ELS