maandag 15 april 2013

Hoe helpt ICT en Social Media mij als leerling bij mijn leren?

In het onderwijs in Nederland zal waarschijnlijk, ik ben voorzichtig, iedere school gebruik maken  van ICT-middelen zoals computers en digiborden met software die vaak de methodes van uitgeverijen ondersteunen.
Met hier en daar de inzet van Social Media zoals Facebook en Twitter als rijzende sterren.

Opvallend is wel dat tijdens de gesprekken over Social Media nauwelijks wordt gesproken over de apparaten, de devices, maar over het connecten, het verbinden, het in contact zijn met elkaar, delen van en met elkaar.

Daarnaast spelen apps een steeds grotere rol met functies zoals informatie verzamelen, spelen, opdrachten uitvoeren, creëren, delen, reageren en samenwerken. Dit alles met gewenste instellingen  zoals taal of kleur.
Best persoonlijk eigenlijk: eigen device, eigen instellingen, zelf keuzes maken welke app je gebruikt…

Interessant.
Met name de ontwikkeling van Social Media en de apps leiden volgens mij naar de volgende stap voor het onderwijs.

 Van de vraag:
“ICT is toch een hulpmiddel, geen doel op zich”?

Naar deze uitermate essentiele vraag van de leerling:
“Hoe helpt ICT en Social Media mij als leerling bij mijn leren”?

Van toegevoegde waarde naar meerwaarde…
En welke rollen herkennen we daarbij voor leraren, medeleerlingen, vrienden, ouders, volgers,....  

Zijn we al zover?
Nog niet...
Maar wat is helpend?

Als de techniek datgene doet wat het moet doen.
Als iedereen beschikt over een tablet.  
Als leraren de mogelijkheid hebben tot overzicht; voor zichzelf en samen met de leerlingen.
Als er wordt gewerkt met toegankelijke Apps. Geen methodegebonden Apps!
Als er wordt uitgegaan van een dynamisch, waardengericht werkconcept,
'
Dan durf ik te beweren dat achterhaalde schoolstructuren in een relatief kort tijdbestek als vanzelf wijzigen en dat leraren de rol van de 21e eeuw op zich nemen: ontwerpen van leren en onderwijs, leerlingen coachen, feedback geven en monitoren!

Els Snels,
initiatiefnemer ontwikkelgroep ICT/Social Media, werkconcept Critical Skills.

Met dank voor de verworven inzichten:
@rjoch, @michelboer, @sjaboepaan, @henkvangils, @jeroengennep, @hvanschie