zaterdag 14 januari 2012

Gesprek: “Essentieel Leren draagt bij aan de ontwikkeling van onderwijs op jouw school”.

Uit het gesprek met Rianda School en Piet de Jongh, directeuren van de basisscholen St. Jozef en het Telraam.Twee scholen van het Netwerk Werkconcept Critical Skills.

Basis voor onderwijskundige ontwikkeling is voor ons het pedagogisch klimaat in de klas en
de sfeer in de school. Met als essentie het (h)erkennen van onze leerlingen, letterlijk en
figuurlijk. Wij kennen al onze leerlingen persoonlijk en bouwen aan een relatie waardoor
we hen kunnen erkennen in wie ze zijn. We zien wat ze nodig hebben en wat hun
leerbehoeftes zijn.
Relatie leggen kost tijd en energie maar levert o zo veel chemie op tussen leerlingen en
leerkrachten. Het brengt wederzijdse verbinding en betrokkenheid tot stand waar iedereen
zijn energie uithaalt. Hierdoor ontstaat kwaliteit van onderwijs en leren. Dit alles heeft weer
een positieve en constructieve invloed op de sfeer in het team: een gezamenlijk gaan en
staan voor iedereen op school, onze school! Ieder kind telt, iedere leerkracht telt!

Hoe bereik je dit?
Vaststellen van datgene wat je belangrijk vindt en daarop focussen. Een gezamenlijk weten,
willen en vervolgens ook doen. Steeds met elkaar concreet blijven benoemen wat je van
wezenlijk belang vindt om dit vervolgens te laten zien, (voor) te doen en elkaar daarop aan
te spreken. Dat geldt voor iedereen: leerkrachten, ouders en leerlingen. Iedereen is hierin
partner. Iedereen heeft elkaar hiervoor nodig .

Voortdurend met elkaar in gesprek zijn. Het gedachtegoed van Essentieel Leren is voor ons
daarbij een manier van kijken naar onderwijs, naar leren, naar leerlingen en naar elkaar.
Je stelt essentiële vragen zoals: wat is de zin van het samen leren?
Het is een bewust nadenken waardoor ieder vanuit zichzelf leert weten wat essentieel is
voor “onze kinderen, het team, onze school”. Je wordt je bewust, je weet wanneer het goed is,
wanneer de puzzelstukjes in elkaar passen.

Gesprekken op de werkvloer. Het is die werkvloer die de noodzakelijke concrete en
praktische zaken kan verbinden aan de ideeën over ontwikkeling, leren, onderwijs,
de maatschappij. Dan kunnen er ook vormen van leren worden uitgewerkt: hoe laat je zien
wat je geleerd hebt, hoe laat je zien dat je kritisch kunt denken, hoe laten we zien dat we
met respect en vertrouwen met elkaar omgaan, hoe kunnen we veel meer bereiken met
minder. Je kiest voor essenties die je zelf als school belangrijk vindt. Uitgewerkt en
vormgegeven op een manier die bij jouw leerlingen en jouw school past.

Wij zijn ervan overtuigd dat de manier van
kijken en praten met elkaar vanuit Essentieel Leren, hiertoe een bijdrage levert.
De zienswijze van Essentieel Leren zorgt voor onderwijskwaliteit in een
setting waarin het goed is voor iedereen.
                                   
Meer informatie over Essentieel Leren, het fundament van het Werkconcept Critical Skills voor in de praktijk?
www.criticalskills.nl