dinsdag 11 juni 2013

Challenge: Plezier in de ontdekkingsreis die leren heet en die door sommigen onderwijs genoemd wordt...
                                            
                                         
                

 


Deze Challenge Verjaardagsfeest is ontworpen door meester Jeroen Smits, leerkracht van groep 8; uitgevoerd in samenwerking met zijn leerlingen die behoorlijk hun steentje bijdroegen!
Het is de tweede Challenge van hen. Heel erg knap omdat ontwerpen en uitvoeren van goede Challenges veel vraagt van kennis, vaardigheden, inzichten en attitude van zowel de leraar als de leerlingen.

Voor de leerlingen zijn Challenges spannend, motiverend, inspirerend, soms wel een beetje complex, maar altijd uitdagend! Uitdagingen om te leren.
Echter, het is wel keihard werken, zeg maar.
En gelukkig: "je merkt het niet dat je zo hard werkt omdat het zo leuk is om te doen."

Meester Jeroen ging voor de vakantie met zijn leerlingen met nog een Challenge aan de slag.
Ontzettend enthousiast vanwege de resultaten en de effecten om kansen te laten liggen. Kansen en mogelijkheden om zowel leren als onderwijs op een hoger plan te brengen!
Over ambitie en passie gesproken...

Een Challenge volgens het Werkconcept Critical Skills is niet niks want het is geen opdracht of een taak! Op meerdere fronten tegelijkertijd wordt zowel van de leraar als de leerlingen inzet gevraagd.
Er komt een heleboel bij kijken om het leren op een hoger plan te brengen. Zoals het werken met rubrics, community builders, assessment, leerloops, de leerlijnen, het in de gaten hebben van ontwikkelstappen- en behoeften, hoe ICT/SMedia de leerprocessen versterkt.
Echter, niet alles tegelijk...je mag plezier hebben in de ontdekkingsreis die leren heet.

Een Challenge kost tijd, inhoudelijke expertise en uitvoerend vakmanschap van de leraar.
Maar dan is het TOP leren, TOP onderwijs en TOP genieten door leerlingen, leraar en ook vaak de ouders!

Dat is zeker het geval geweest met deze Challenge.
Het is gewoonweg een TOP verjaardagsfeest geworden!

Als verjaardagcadeautje hebben de leerlingen van meester Jeroen een filmpje voor hem gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=6z3uxULc3OU&feature=youtube_gdata_player

Meester Jeroen heeft over het werken met Challenges een Blog geschreven:
http://www.hettelraam.blogspot.nl/


Met alle waardering en respect voor meester Jeroen en zijn leerlingen,
Els Snels
Initiatiefnemer Werkconcept Critical Skills en Essentieel Leren NL
Bestuurslid en Coördinator


Opmerking:
In de Challenge op de foto hebben we enkele aanscherpingen aangebracht:
De evaluatie n.a.v. de leerdoelen en de Sleutelvaardigheden wordt in de periode na het feest uitgevoerd.
Bij leerdoelen is de tijdlijn in het geheel van -organisatie- omschreven.
Enkele aspecten zijn uit het blok leerproces naar het blok werkproces geschreven.

We gaan meer kindvriendelijke titels bedenken.
In deze Challenge wordt ook gebruik gemaakt van ICT.

Voor details zie emailadres op het tabblad -Contact- van de website www.criticalskills.nl
 
 
 

Werkconcept Critical Skills en Essentieel Leren in een oogopslag                                                    WERKCONCEPT CRITICAL SKILLS
                          Pedagogisch en onderwijskundige praktijk van leren en onderwijs
                                        Kennis, vaardigheden, inzichten, waarden, attitudes
                
                                                             ESSENTIEEL LEREN
                                              Fundament van zingevende opvattingen
                                                 over mens, maatschappij en school
                              Tien richtinggevende Essenties voor leren en onderwijs RICHTINGGEVENDE ESSENTIES
1 Doelen voor alle leerlingen
2 Leraar is coach en instructeur en lln. werkt
3 Ouders worden betrokken
4 Iedereen (h)erkent elkaar als persoon
5 Leren en werken op basis van respect en vertrouwen
6 Gebruik van allerlei bronnen voor leren en ontwikkeling
7 Goed gebruik van hersenen
8 Samenwerking op basis van democratie en gelijkwaardigheid
9 Laten zien wie je bent, wat je kunt en kent
10 Diepgang boven oppervlakkigheid
                                                                                    


PRAKTIJK WERKCONCEPT CRITICAL SKILLS
                                                                 
Aan de slag met 5 visies op leren

Inzet van 21st Century Skills, kennis, waarden en  attitudes

Toepassing van Leer- en Werkprocessen/Leerloops

Gebruik van specifieke tools en werkwijzenRESULTATEN EN EFFECTEN
Persoonlijke ontwikkeling in verbinding
Mondiaal Burgerschap in verbinding
Gewenst waarneembaar gedrag bij:
                Leerling
                Leraar
                Groep
                School
                OmgevingKijk voor meer inhoudelijke info op de website die er plezieriger uitziet en waar u leest wie met dit gedachtegoed aan het werk zijn: www.criticalskills.nl 
Voor meer details: zie voor emailadres op tabblad -Contact- van de website.