zaterdag 11 mei 2013

Daad- en denkkracht van de werkvloer. En we doen de dingen samen…!Wat we samen doen:
elkaar ontmoeten,
uitwisselen van ervaring en kennis,
ontwikkelen ,
professionaliseren,
creëren en gebruik maken van onze experimenteerruimte,

Wat we nog meer willen doen:
Ons netwerk uitbouwen ten dienste van leren, onderwijs en samenleving.

Wat onze intentie hiervan is:
Het gaat ons om het aan de slag zijn met de kracht van ons initiatief, de aandacht voor de energie die we hebben en de verbinding met elkaar…voor ontwikkeling, leren, onderwijs.

We zijn aan de slag. We doen de dingen samen...!
 
Waar we op dit moment concreet mee aan de slag zijn:
Ontwikkelen en uitproberen van Community Builders voor een samenwerkende leergemeenschap met een tone of decency and trust waar iedereen elkaar (h)erkent als persoon.

Ontwikkelen  en uitproberen van Challenges waardoor je kunt laten zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt door je hersenen goed te gebruiken, op basis van het werken  met de 5 samenhangende visies op leren en de sleutel- en kernvaardigheden van de 21e eeuw.

Het vergroten van ons vakmanschap door het volgen van cursussen zowel in UK als in Nederland waardoor we beter ons onderwijs kunnen ontwerpen, onze leerlingen instructie, feedback en coaching kunnen geven.  Omdat we ervan uitgaan dat (onderwijs- en leer) doelen  er zijn voor alle leerlingen.  

Organiseren van netwerkbijeenkomsten en inzet van Twitter waar we onze kennis, inzichten en ervaringen delen  waardoor  iedereen gebruik kan maken van allerlei bronnen voor leren en ontwikkeling.

Uitwerken van de vraag die de ICT/Social Mediagroep zich stelt: "hoe kan ICT en Social Media mij als leerling helpen bij mijn leren" waar het zeker bij Social Media ook gaat om je attitude en  je waarden; we willen samenwerken voor een maatschappij op basis van democratie en gelijkwaardigheid.

Faciliteren van leraren door de stuurgroep door middel van vervanging voor ontwikkeltijd, mogelijkheid voor  oppas voor kinderen tijdens de cursus en het samen in gesprek zijn ten behoeve van  vervolgontwikkelingen met beoogde diepgang boven oppervlakkigheid.

Over wie gaat dit allemaal eigenlijk?
Scholen en teamleden : de Kreek’l in Reek, Vlasgaard in Zeeland, St. Jozef in Velp, Regenboog in Cuijk, het Telraam in Oeffelt.
ICT/SMediagroep: @rjoch @jeroengennep @henkvangils @sjaboepaan @michelboer @hvanschie @elssnels
Stuurgroep: Rianda School. Piet de Jongh, Hans Leenders, Els Snels

Voel u welkom! Netwerk(je) Werkconcept Critical Skills: www.criticalskills.nl

We verbinden het gedachtegoed van Essentieel Leren met het Werkconcept Critical Skills in de praktijk.