maandag 10 september 2012

Samenwerkende scholen


De afgelopen twee jaar hebben de scholen van het Netwerk Werkconcept Critical Skills zowel op de afzonderlijke scholen als met elkaar gewerkt met elementen van het gedachtegoed van Essentieel Leren en het werkconcept Critical Skills.

Intercollegiale netwerkgroepjes zijn geformeerd en ontwikkelen tools en procedures om in de groepen te gebruiken.

De acht sleutelvaardigheden voor de onderbouw en de kernvaardigheden van de 21e eeuw voor de bovenbouw staan op een poster en iedere sleutelvaardigheid heeft een eigen picto!


Inmiddels hebben een tiental leerkrachten en hun directeuren in Engeland de cursus Critical Skills gevolgd en scholen bezocht.

Een drietal directeuren bezochten de Conferentie of Essential Schools en scholen in Boston, Chicago en New York.


Er zijn zowel nationaal als internationaal uitstekende contacten en samenwerkinginitiatieven.

Het gedachtegoed van Essentieel Leren en het werkconcept Critical Skills wordt in Nederland onder de aandacht gebracht door middel van de website, de Scoopits en twitter.

Een samenwerkinitiatief leent aan geïnteresseerden boeken en publicaties uit.


Het Netwerk breidt zich steeds verder uit met zowel scholen als individuele leerkrachten en experts.

Voorjaar 2013 wordt de basiscursus Critical Skills in Nederland (Engels)  gegeven voor leerkrachten van de netwerkscholen. Waarschijnlijk zullen ze even enthousiast zijn als wij dat waren

en zal de cursus ook voor andere collega ’s worden georganiseerd.  

    

En dan nu…

vinden de leerkrachten en hun directeuren dat zij iets kunnen vertellen. Dat zij op 7 november 2012 kunnen delen. Dat zij kunnen presenteren wat hun heeft geraakt, waar ze mee werken, waar ze in geloven en waarvan ze ervaren hebben wat werkt! Klein maar wel essentieel !
Bijvoorbeeld tools en procedures vanuit het Pedagogisch Kader, Challenges waarbij integraal wordt gewerkt met kennis, vaardigheden, inzichten, waarden en attituden of Ict in relatie met het gedachtegoed.

 7 november 2012 is helaas al volgeboekt en nog voor enkele genodigden opengesteld.

Echter, als het enthousiasme weer zo spettert als al die keren dat we bij elkaar kwamen om ons op die dag  voor te bereiden dan laten we u daar zeker het volgend jaar van meegenieten!      


En langzaam maar zeker wordt duidelijk dat zij echt samenwerkende scholen zijn die door hun acties gezamenlijke kennis opbouwen en ook construeren. Mensen, kennis, materialen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen adviseren vanuit gelijksoortige ervaringen of gezamenlijk een volgende ontwikkelstap kunnen nemen!

Meer informatie over Essentieel Leren en het Werkconcept Critical Skills: www.criticalskills.nl


En uiteraard op twitter: @ElsSnels