maandag 31 december 2012

De Challenge-Experience

De Challenge-Experience

Overgenomen Blog van Henk van Gils. Met dank aan @henkvangils!
Posted: 10 november 2012 in Onderwijs (en ICT)
Tags:, , , , , , ,

 
Soms heb je van die momenten.
Dat je gepakt wordt door iets dat je niet los laat. Iets dat heel erg inspirerend is.
Als je naar huis rijdt ben je er nog vol van.
Ik blog meestal niet om te bloggen, maar dit gevoel wil ik graag met jullie delen!
Woensdag 7 november 2012:
4 basisscholen in Oost-Brabant hielden een gezamenlijke studiedag over hun nieuwe werkconcept “critical skills”
Ik was uitgenodigd door een goede collega om de studiedag van deze 4 basisscholen bij te wonen:
de Sint Jozef, de Kreek’l, het Telraam en de Vlasgaard
Je weet vantevoren niet goed wat je precies moet verwachten.
Er wordt in Nederland al zoveel gesproken over termen als
-eigenaarschap
-betrokkenheid
-uitdagend leren etc (zie ook de vele publicaties over de 21st skills)
Met name Stephanie Ottenheijm van Kennisnet heeft daar een mooi stuk over geschreven
Genoemde scholen zijn bezig om concreet invulling te geven aan het werkconcept “critical skills”
Dat doen zij voor een groot gedeelte op eigen kracht waarbij de directies van de scholen een belangrijke, inspirerende rol vervullen.
Groot voordeel: Zij maken zich op die manier niet afhankelijk van externe instanties.
Zal hier niet te diep ingaan op het concept.
Alle info over Critical Skills in Nederland vind je via deze website
Wil hier volstaan met het beschrijven van 1 workshop: de Challenge
Een challenge is een uitdagende, prikkelende, motiverende vraag (geen taak!)
Die vraag/opdracht zorgt ervoor dat je creatief gaat denken. De oplossing ervan leidt tot meer kennis, begrip en inzichten.Daarbij is er elke les veel aandacht voor 1 en/of meerdere sleutelvaardigheden:

Elke challenge/ opdracht vereist dan ook dat leerlingen beschikken over kennis, vaardigheden en een bepaalde attitude.
Dit was in de voorbereiding van de challenge dan ook helemaal uitgewerkt:

Toen kwam de challenge zelf: Zoek met je groepje uit hoe lang de persoon moet zijn geweest waarvan deze voetafdruk in de zandbak is gevonden:

Er lagen wat meetmaterialen, stiften en wat papier.
Hadden we meer middelen nodig dan moesten we dat maar aangeven.
We gingen aan de slag:

Prachtig om te zien hoe elk groepje zijn eigen aanpak koos:
-Collega’s die begonnen te tekenen;
-Collega’s die elkaars voetlengte begonnen te meten (wat was ik blij dat ik schone sokken aan had)
-Collega’s die dat gingen afzetten tegen de eigen lichaamslengte (en probeerden daar een bepaalde volgorde in te ontdekken)
-Collega’s die op de computer (= ook een middel) wat gingen uitzoeken
-Collega’s die bij hele lange aanwezige collega’s navraag deden naar hun lichaamslengte en hun voetmaat
Ondertussen hadden de workshopleiders een coachende rol.
Terwijl wij bezig waren plakten zij post-it’s op onze tafels op het moment dat wij wij goede vaardigheden lieten zien.
Misschien is dat wel de kracht van critical skills.
Bij het lesgeven is er zowel aandacht voor de didactiek als voor het pedagogisch klimaat in de klas.
Wat mij persoonlijk opviel: in no-time waren wij bezig met allerlei rekenkundige begrippen en vaardigheden: meten, verhoudingen, cm, meten met meetlint,overleggen, op mijn beurt wachten, vragen stellen, etc.
Na een kwartier werden de opbrengsten met elkaar gedeeld.
Elke groep gaf een presentatie over het product en het proces.
Bij alle deelnemers was voelbaar dat het werken met een “challenge” leidt tot een veel grotere betrokkenheid bij deelnemers dan een meer traditionele setting opgeleverd zou hebben.
Zoals gezegd;
Fluitend ging ik weer op weg naar huis.
Hier kan ik iets mee!
Ben ook erg benieuwd of er scholen in Nederland zijn die dit werkconcept zullen gaan oppakken
Mijn volgende stap?
Elke vrijdag sta ik voor groep 4:
Hoe kan ik binnen mijn eigen onderwijs op een eenvoudige manier van een “gewone les” een “challenge” maken.
Is wel een uitdaging…………………
Wil ik de komende tijd echt gaan onderzoeken.
En misschien heb ik jou op deze manier ook een beetje kunnen inspireren ?
Vele wegen leiden naar Rome, maar deze weg spreekt mij wel heel erg aan !
Lees hier meer over werkconcept critical skills in Nederland (met dank aan Els Snels)
Bekijk ook de scoop-it-pagina over critical skills

 

zondag 30 december 2012

Werkconcept Critical Skills in stukjes; deel 1.


Het misverstand over de vaardigheden van de 21e eeuw en Critical Skills.

 Misverstand:  Veel mensen denken dat het Werkconcept Critical Skills enkel gaat over de vaardigheden van de 21e eeuw.
Dat is dus niet zo. De vaardigheden van de 21e eeuw vormen zeker een onderdeel van het werkconcept maar zijn nadrukkelijk geïntegreerd  in het totaal van kennis, vaardigheden ,waarden en houding (attitude) die van belang zijn, ook in de 21e eeuw.
Het geheel  maakt dus het werkconcept Critical Skills.

 
Echter…het werkconcept maakt wel gebruik van vaardigheden, van skills die in het hier en nu, in de 21e eeuw van belang zijn.

We haken daarbij aan bij het Kader van Partnership for 21st Century Skills omdat:.
“Het kader biedt een holistische kijk op de 21ste eeuw onderwijzen en leren dat een focus op 21e eeuw leerlingresultaten (een mix van specifieke vaardigheden, inhoudelijke kennis, expertise en geletterdheid) combineert met innovatieve systemen om studenten te helpen beheersen van de vereiste multidimensionale vaardigheden van hen in de 21e eeuw.

De belangrijkste elementen van de 21e eeuw het leren zijn vertegenwoordigd in de grafische en beschrijvingen hieronder. De grafische weergave vertegenwoordigt zowel 21st century skills leerlingresultaten (zoals weergegeven door de bogen van de regenboog) en 21st century skills ondersteunende systemen (zoals weergegeven door de zwembaden aan de onderkant). “
Opmerking:

Zie voor afbeelding: http://www.p21.org/overview 
Volgens een enquête onder  volgers op Twitter (lesgevenden in primair-, voortgezet-, beroepsonderwijs en het HBO) verkoos men dit kader  boven enig ander model.

 
Het misverstand weggepoetst!
En dan!
Het werkconcept Critical Skills heeft een toevoeging waardoor het belang van leren en onderwijzen, voor lesgevenden en leerlingen in relatie met zichzelf, de ander en de maatschappij betekenisvol is!

 
Het werkconcept gaat nadrukkelijk uit van waarden en attituden zoals verantwoordelijkheid en etisch besef, leiderschap en autonomie. Daar wordt samen met de leerlingen aan gewerkt en concreet in de praktijk gebracht.

 
Waarden en attituden leggen ook de verbinding met onderwerpen zoals de wijsgerige pedagogiek, filosofisch denken, cultuur, maatschappelijke beschouwing.
Het fundament van het Werkconcept Critical Skills waar het gaat om opvattingen over de mens, menselijke ontwikkeling, maatschappij, leidend naar essentieel leren en onderwijzen op basis van het Werkconcept Critical Skills!   
Website: www.criticalskills.nl

ELS
December 2012

zaterdag 10 november 2012

Het valt mij op.....


Als ik de Blogs van bijvoorbeeld Angela Horsten lees die ruim een week in USA op studiereis was en daar scholen en de Conferentie van Essential Schools bezocht.
Als ik put uit eigen ervaringen van scholenbezoeken,conferenties en cursussen zowel in Nederland als in USA en UK.
Er wordt ontzettend mooi onderwijs gegeven met alle aandacht voor leren en ontwikkelen.
Of dat nou is vanuit het gedachtegoed van Essentieel Leren met de praktijkuitwerking van het Werkconcept Critical Skills, of….

Met ...al een langere tijd… het gebruik  van ICT, zoals bijvoorbeeld digiborden.
En met al een heel, heel klein beetje aandacht voor social media.
Niet te hard roepen hoor want dan is het al weer in the Cloud verdwenen J.

Twitter is dan de plek waar je deskundigheid tegen komt over hardware en software. Vaak bij  leraren die dikwijls redelijk solo in de eigen groepen en klassen bezig zijn en die buiten dat gebouw hun “maatjes “vinden.
Zij werken samen en/of  verzamelen informatie en delen hun kennis en vaardigheden  via bijvoorbeeld Boektweepunt.nul  of  bijeenkomsten zoals # Idmes.
Er worden ook ervaringen opgedaan met mogelijkheden zoals Flipped the Classroom in het VO en experimenten in het basisonderwijs.
Overigens heb ik wel de indruk dat het fenomeen Yurls behoorlijk vaste voet heeft gekregen in het didactisch onderwijsveld. Info die  je in lessen kunt inzetten…
Zelfs een visie op ICT : TPACK,  is zich aan het ontwikkelen.

Echter…allemaal toch nog losstaande grootheden!?
“Het” vindt elkaar nog niet. “Men” vindt elkaar nog niet echt....

We spreken volop van betrokkenheid en verbondenheid maar ik zie toch niet de geïntegreerde samenhang van leren, ontwikkelen  en onderwijs in relatie met de huidige middelen van de 21e eeuw.

ls het nog te vroeg, te jong, te vers?
Is er nog onvoldoende adequaat hardware en software aanwezig, disfunctionerende systemen, ondeskundige leraren en directies?

Ook wel, natuurlijk.
Maar gaat het niet teveel over kennis en vaardigheden en te weinig over de waarde van ICT/Multimedia die wij zelf eraan verbinden? In onze 21e eeuw!

 Ik heb een troost. Het lijkt een mondialer probleem. Niet enkel in Nederland komen we  slechts de eerste stappen in de 21e eeuw tegen , ook in de USA en UK, bijvoorbeeld....

En daarmee bombardeer ik het nog onvoldoende aan de slag zijn met ICT/Multimedia tot een vraagstuk in plaats van een probleem!  

 Laten we oplossend aan de slag gaan met alle skills, kennis, waarden en attituden die daarvoor nodig zijn.
Een geweldige maar ook mooie uitdaging waar het niet enkel gaat om de tools en middelen of vaardigheden op een afstand maar waar het ook gaat om onszelf in dit tijdsmoment!

Het brengt me bij de Netwerkdag van de vier samenwerkende scholen  van woensdag 7 november 2012.Die dag hebben we zeker stappen gezet om ICT/Multimedia te koppelen aan een visie op leren, ontwikkelen en onderwijzen c.q. het werkconcept Critical Skills en het fundament Essentieel Leren.
Moeilijk en lastig. Uitdagend en spannend!
Waar in de Leerloop en tussen de Leerloops vind je de verbinding? Van wie en hoe? En waarom!

Een echte Challenge,  omdat ik denk dat het de hoogste tijd is om visie, praktijk en ICT/multimedia niet als losse onderdelen in de onderwijspraktijk te plaatsen maar geïntegreerd en in samenhang!
Laten we de Essenties en de visies op leren er dan bijhouden:  het zal een forse ontwikkelstap opleveren!

Els Snels
Lid van Bestuur van Stichting Essentieel Leren   
Coördinator Netwerk Werkconcept Critical Skills, NL
W: www.criticalskills.nl

T: @ElsSnels

Stichting Essentieel Leren en Netwerk Werkconcept Critical Skills NL

Zijn lid/affiliate van Coalition of Essential Schools, CES

en Antiochie University, Center for School Renewal, ACSR

 Met dank voor de inspiratie voor deze Blog:
Basisscholen van het Netwerk Critical Skills: Vlasgaard, St. Jozef, de Kreek’l, het Telraam en hun uitvoerders.
ICT/Multimedia-uitvoerders op 07-11-2012: @michelboer en @sjaboepaan
Twittergasten op 07-11-2012: @hvanschie, @warempel, @henkvangils, @Woordclusters
En zeker mijn vele “twittermaatjes “.
Dank jullie wel!

zaterdag 3 november 2012

Dit noem ik nou leiderschap!


 
Afgelopen voorjaar volgden drie directeuren, drie  leerkrachten, een IB-er en coördinator van het Netwerk, de cursus Critical Skills in de UK.

Op eigen kracht, zelf georganiseerd en op basis van eigen visie en wens tot samenwerken op het terrein van Essentieel Leren als basis en met Critical Skills als het onderwijskundig werkconcept.

Een geweldige cursus was het:  “Nog nooit zo ’n goede cursus meegemaakt”!
Drie dagen zonder een moment van verveling of dip! 
Samen met Engelse collega ’s en in de Engelse taal:  geen probleem...

Terug in Nederland werd door de (voorbereidings)groep verder gewerkt aan:
een eigen logo,
posters met uitgewerkte sleutelvaardigheden en kernvaardigheden van de 21e eeuw,
ervaringen opdoen met het werken aan een veilig en goed klasklimaat door middel van waarden die er toe doen en in samenhang met Community Builders,
vertalingen van Community Builders ,
ervaringen opdoen met Challenges in de klas.

En dat alles tijdens een studiedag die door de directeuren voor de groep werd gefaciliteerd.
Met als gevolg… dat er ook in eigen tijd verder werd gewerkt !

En zo komen we bij de Netwerkdag Critical Skills op 7 november 2012.
Vier schoolteams zijn door de voorbereidingsgroep uitgenodigd om de ervaringen te delen en samen te spreken over do ’s en don ‘ts. 

Drie directeuren faciliteerden en werken zich uit de naad om voor 75 leerkrachten en 15 genodigden een dag met “alles er op en er aan” te verzorgen. Van het luchtige- naar het serieuze werk, lekkers bij de koffie, de lunch en voor ieder een poster.
Bovendien geven ze alle drie acte de presence door ook zelf voor hun teamleden inleidingen te houden en te vertellen waardoor zij zijn geraakt!

 En dan…

In het voorjaar van 2013 zorgen de directeuren Hans, Piet en Rianda ervoor dat de Engelse cursus Critica Skills met die geweldige trainer naar Nederland komt.
In de carnavalsweek, dat wel.
Maar… met de mogelijkheid van kinderopvang voor leerkrachten met kinderen die de cursus willen volgen. Dat dus ook!

Dit alles noem ik leiderschap!

Kern:
Basisschool St. Jozef, directeur Rianda School
Basisschool Het Telraam en de Kreek'l, directeur Piet de Jongh
Basisschool Vlasgaard, directeur Hans Leenders
Partners:
Basisschool Talent te Lent, directeur Carla van den Bosch
 

 
Els Snels
Lid van Bestuur van Stichting Essentieel Leren   
Coördinator Netwerk Werkconcept Critical Skills, NL
W: www.criticalskills.nl
E: e.snels@home.nl
T: @ElsSnels
Stichting Essentieel Leren en Netwerk Werkconcept Critical Skills NL
Zijn lid/affiliate van Coalition of Essential Schools, CES
en Antiochie University, Center for School Renewal, ACSR

 

dinsdag 30 oktober 2012

Pedagogische aanpak


 
De Kreek’l, Vlasgaard, het Telraam en St. Jozef, scholen van het netwerk Werkconcept Critical Skills .. aan de slag met onderwijs waar ieder kind telt.

Hoe?
Onder andere door het bouwen aan een veilig en vertrouwd klimaat in de klas, waar ieder erkent en gekend wordt, waar je het goed hebt met elkaar, waar iedereen het nodige voor elkaar over heeft.

En met welke aanpak?
In de eerste plaats door aan de slag te zijn vanuit eigen waarden en attituden die er toe doen. Met werkwijzen die tegemoet komen aan autonomie en de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces zoals het samen vaststellen van succescriteria en de aanpak van Community Builders.
Een totaal-pedagogische benadering. Essentieel voor leren, ontwikkelen en kunnen onderwijzen!

Community Builders.
Een Community Builder is een specifieke geplande activiteit die bepaalde attituden, waarden, skills, kennis en gedrag initiëren met het oog op gewenste doelen en resultaten. Ze worden ingezet om de samenwerking te bevorderen, te ontwikkelen en te consolideren of zelfs de leergemeenschap te herbouwen. De Community Builders dienen zorgvuldig worden gekozen, waardoor het voor ieder een passend niveau van uitdaging heeft waardoor de bedoelingen daarvan zo geïntegreerd mogelijk in het dagelijks handelen van alle leerlingen wordt gezien.

Uit de praktijk: Community Builders.
“Mijn ervaringen zijn dat de kinderen erom vragen en dat het een goede start is van de dag. Elkaar begroeten en daarna een check in. Kinderen durven al steeds meer te vertellen en ze komen zo ook meer van elkaar te weten.

Ik zet bijvoorbeeld het Elevenspel in, Have you ever, Do sit down!

Het enthousiasme van de kinderen werkt stimulerend, een fijne sfeer ontstaat er zo, een mooi begin om de dag mee te starten.

Ook bespreek ik al met ze “even better, if “. De kinderen kunnen echt zelf benoemen wat er de volgende anders of beter kan. Zo voelen ze al meer verantwoordelijkheid .
Verder de thumbtool, zodat ze met hun duim kunnen aangeven hoe een bepaalde opdracht ging.
Voor mij is het ook nog een leer en ervaringsproces om zo met onderwijs bezig te zijn. Heel bijzonder! Ik ben blij dat ik dit kan doen”.
Helma Bohmer, leerkracht van basisschool de Kreek ‘l in Reek.

 
Marjolein Thijssen, voorheen leerkracht van basisschool het Telraam in Oeffelt en nu van basisschool de Kreek’l in Reek.
"In mijn klas heb ik de volgende Community Builders gedaan:
- Heb je ooit?
- Elevens
- Ah so kooh
- Don't sit down
Favoriet zijn eigenlijk alle Community Builders maar de kinderen vragen wel vaak om Elevens.

We beginnen 's morgens met een check-in en doen regelmatig een check-out. Bij de check-in en out proberen we aan te sluiten bij de actualiteit van de dag. Zo zijn we maandag naar een reisbureau geweest, op excursie. Vanochtend in de kring mochten de kinderen dan één ding noemen dat ze daar hadden gezien. Aan de orde komen de komende tijd bv. Waar ben je wel eens op vakantie geweest? Naar welk land wil je graag? Hoe ga je op vakantie? etc.

Zo leren we elkaar steeds beter kennen en begrip voor elkaar te hebben ".


Nieuwsgierig naar een veilig school- en klasklimaat waarin Community Builders worden ingezet?
Hoe de Community Builders in elkaar steken?
Vooral: hoe dit alles in de praktijk te zien, horen en te voelen is?
Neem gerust contact op met de scholen de Kreek’l in Reek, Vlasgaard in Zeeland, St. Jozef in Velp en het Telraam in Oeffelt.
Directeuren en leerkrachten zijn enthousiast over hun pedagogische aanpak die werkt!
Els Snels
Initiatiefnemer Stichting Essentieel Leren en Werkconcept Critical Skills NL  
Bestuurslid en Coördinator
W: www.criticalskills.nl
E: e.snels@home.nl
T: @ElsSnels

 
 

 

maandag 10 september 2012

Samenwerkende scholen


De afgelopen twee jaar hebben de scholen van het Netwerk Werkconcept Critical Skills zowel op de afzonderlijke scholen als met elkaar gewerkt met elementen van het gedachtegoed van Essentieel Leren en het werkconcept Critical Skills.

Intercollegiale netwerkgroepjes zijn geformeerd en ontwikkelen tools en procedures om in de groepen te gebruiken.

De acht sleutelvaardigheden voor de onderbouw en de kernvaardigheden van de 21e eeuw voor de bovenbouw staan op een poster en iedere sleutelvaardigheid heeft een eigen picto!


Inmiddels hebben een tiental leerkrachten en hun directeuren in Engeland de cursus Critical Skills gevolgd en scholen bezocht.

Een drietal directeuren bezochten de Conferentie of Essential Schools en scholen in Boston, Chicago en New York.


Er zijn zowel nationaal als internationaal uitstekende contacten en samenwerkinginitiatieven.

Het gedachtegoed van Essentieel Leren en het werkconcept Critical Skills wordt in Nederland onder de aandacht gebracht door middel van de website, de Scoopits en twitter.

Een samenwerkinitiatief leent aan geïnteresseerden boeken en publicaties uit.


Het Netwerk breidt zich steeds verder uit met zowel scholen als individuele leerkrachten en experts.

Voorjaar 2013 wordt de basiscursus Critical Skills in Nederland (Engels)  gegeven voor leerkrachten van de netwerkscholen. Waarschijnlijk zullen ze even enthousiast zijn als wij dat waren

en zal de cursus ook voor andere collega ’s worden georganiseerd.  

    

En dan nu…

vinden de leerkrachten en hun directeuren dat zij iets kunnen vertellen. Dat zij op 7 november 2012 kunnen delen. Dat zij kunnen presenteren wat hun heeft geraakt, waar ze mee werken, waar ze in geloven en waarvan ze ervaren hebben wat werkt! Klein maar wel essentieel !
Bijvoorbeeld tools en procedures vanuit het Pedagogisch Kader, Challenges waarbij integraal wordt gewerkt met kennis, vaardigheden, inzichten, waarden en attituden of Ict in relatie met het gedachtegoed.

 7 november 2012 is helaas al volgeboekt en nog voor enkele genodigden opengesteld.

Echter, als het enthousiasme weer zo spettert als al die keren dat we bij elkaar kwamen om ons op die dag  voor te bereiden dan laten we u daar zeker het volgend jaar van meegenieten!      


En langzaam maar zeker wordt duidelijk dat zij echt samenwerkende scholen zijn die door hun acties gezamenlijke kennis opbouwen en ook construeren. Mensen, kennis, materialen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen adviseren vanuit gelijksoortige ervaringen of gezamenlijk een volgende ontwikkelstap kunnen nemen!

Meer informatie over Essentieel Leren en het Werkconcept Critical Skills: www.criticalskills.nl


En uiteraard op twitter: @ElsSnels

    

woensdag 11 juli 2012

Experiment SmedfrelSmedrfel: Stripverhaal maken en delen, reageren, feedback en leren.
Initiator, Facilitator en Samenwerkpartner van Netwerk Critical Skills: Erwin klaasse.

Samenwerken, samen werken en buiten de muren kijken op een vriendelijke manier…

Een experiment dat is ontstaan door een dialoog met @iRyls, met dank aan @Michelboer en @ElsSnels.

Een experiment dat uitgaat van de mogelijkheden die er al zijn in combinatie met TPACK en Criticalskills. Samenwerken, samen werken en buiten de muren kijken op een vriendelijke manier…

Tot op heden zijn er 8 scholen die willen deelnemen. Van groep 4 t/m groep 8. Ook docenten van het VO zijn uitgenodigd en de leerkracht van groep 1/2 neemt dit in overweging… Omdat de tijd waarin dit experiment zou moeten plaatsvinden niet voor iedereen even gunstig is bestaat de mogelijkheid om vanaf 21 mei tot en met eind juni mee te doen.
De bedoeling is dat leerlingen de werkwijze op school in een afbeelding plaatsen. Er zijn leerkrachten die eerst kritisch gaan kijken hoe het nu eigenlijk gaat op school en als dit samen gedaan wordt met de leerlingen dan is de eerste stap al gezet. Vervolgens wordt er gebruik gemaakt van Chogger. Chogger is een tool waarmee eenvoudig een stipverhaaltje gemaakt kan worden en bovendien #zonderaccount. Een stelopdracht over de eigen werkwijze die gedaan kan worden in beelden van het wereldweb of beelden die zelf gemaakt worden. Tekenen en digitaliseren kan dus ook… Ook fotografie zou tot de mogelijkheid behoren. Deze keuzes zijn voor de leerkracht.

Delen en reageren kan op een speciale kidblog.
Op Smedrfel.tumblr.com staat alles bij elkaar. Dit kan gebruikt worden door leerkrachten, maar dit is niet noodzakelijk!

De reacties op elkaar zouden in theorie de sociale en culturele vergelijken moeten weergeven. Of dit in de praktijk ook gaat gebeuren is afwachten. Ook is er een rol voor de leerkracht.
Kijk op de website bij dit onderwerp voor de uitleg-filmpjes en de mooie filmpjes die door de scholen zijn gemaakt!
En alles wat je nog wil weten vind je op de webstie van Erwin: www.sjaboepaan.nl
In september 2012 volgt een samenvatting van de ervaringen en wat we allemaal hebben geleerd. 

zaterdag 30 juni 2012

De tien Essenties van Essentieel Leren en het Werkconcept Critical Skills


Hoe de tien Essenties van Essentieel Leren zichtbaar zijn in het Werkconcept Critical Skills
                                              

De leer- en onderwijsessenties
Hoe de leer- en onderwijsessenties zichtbaar zijn in het Werkconcept Critical Skills
1.     Je hersens leren gebruiken

Levensechte problemen worden gezien als leerkansen.
Reflectie, evaluatie en feedback worden gebruikt om de kwaliteit van het werk te vergroten.

2.     Minder is meer,
diepgang boven oppervlakkigheid
Alle belanghebbenden ondersteunen en participeren in uitdagingen die een hoog niveau van authenticiteit, complexiteit,  flexibiliteit en eigenaarschap van de leerling vragen.
3.     Doelen gelden voor alle leerlingen

Inzicht en begrip hebben  van een helder geformuleerd attitude (houding) en gedrag; maar ook van kennis en vaardigheden en waarden die  stelselmatig de focus zijn van al het werk van leerlingen.

4.     Iedereen
kent en herkent elkaar als persoon

Er wordt bewust aandacht besteed aan het opbouwen van een veilig  leergemeenschap  vanuit de unieke culturele achtergrond van elke leerling om ook verbindingen te leggen in het leven buiten school.

5.     De Leerling werkt en de  leraar coacht, instrueert en organiseert

Er wordt  initiatiefrijk omgegaan met  het ontwikkelen en begeleiden van uitdagingen in leeropdrachten en gebruik gemaakt van hedendaagse  instrumenten, strategieën  en werkwijzen die passen bij goed en adequaat pedagogisch handelen en didactisch handelen.

6.     Laten zien wie je bent, wat je weet en wat je kunt
Beoordeling /waardering wordt gezien als een dialoog en een kans om te ontwikkelen.
Reflectie wordt op verschillende manieren gestimuleerd. 
Zowel proces als product worden aan de buitenwereld getoond. 
De gewenste en noodzakelijke expertise en standaarden  maken deel uit van de beoordeling/waardering.

7.     Leren en werken op basis van respect en vertrouwen

Alle betrokkenen stimuleren het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden en staan model bij de inzet  van  instrumenten en werkwijzen die  leren en ontwikkeling op een hoger plan brengen. Hierdoor ontstaat gezamenlijk leren, ontwikkelen en oplossen.

8.     Betrokkenheid bij de hele school
Iedereen wordt erkend als essentieel lid van de (leer)gemeenschap en neemt gezonde uitdagingen aan.

9.     Gebruik van bronnen voor werken en leren
Alle belanghebbenden werken samen aan gewenste resultaten, het vormgeven van beleid, procedures, beoordeling en schoolcultuur. Reflectie wordt gebruikt als een integraal deel van het ontwerpen van (toekomstige) leerervaringen.

10.  Meewerken aan democratie en rechtvaardigheid
Alle belanghebbenden, waaronder ook de ouders, nemen deel aan discussies over de kwaliteit van leren en onderwijs  omdat iedereen herkent waar de leerlingen in de maatschappij voor (komen te) staan.Netwerk Werkconcept Critical Skills is
Affiliate van de Coalition of Essential Schools, CES en lid van
Antiochie University, Center for School Renewal, ACSR

Voor achtergrondinformatie en praktijktools zie de website www.criticalskills.nl en de Scoopits op deze site.


donderdag 12 april 2012

Regie over eigen ontwikkeling.

Dit Blog is van mensen met persoonlijke, mooie, bijzondere en speciale verhalen, gedachten of ideeën, die zij op hun eigen wijze beschrijven.

In mijn herinnering was het 2007 dat we met Stichting Essentieel Leren de Conferentie van de Essential Schools in Chicago bezochten en ik als een blok viel voor de uitwerking Critical Skills  van de Antioch University, Center for School Renewal.
Hoewel Laura Thomas, directrice van het Center for School Renewal  het er niet helemaal mee eens was: “Too much, too rich, Els ”; kocht ik op persoonlijke titel de materialen en zeulden ze mee naar Nederland, bovenop mijn toch al zware koffer .

In het daarop volgende jaar bestudeerde ik de inhoud, besprak die met collega ’s en een aantal schooldirecteuren en volgde tijdens de studiereis van 2008 een Longday Workshop Critical Skills met een docente VO en leerkracht PO. Laaiend enthousiast waren we alle drie!

Terug in Nederland  was het de kunst mensen te enthousiasmeren. Wie geloofde ook in de visie en uitwerking van wat in Amerika Programme, heet? Wie had genoeg vertrouwen en energie om de inhoud te lezen, te vertalen en er vervolgens er iets mee te willen…? Wie had voldoende innovatiepower en dus ook uithoudingsvermogen?

Uiteindelijk bleven er vijf scholen over met een kerngroep van 3.
We organiseerden bijeenkomsten en een studiedag , probeerden uit, ontwikkelden enkele werkprocedures en vonden daarom dat we met een Werkconcept aan de slag waren en niet met een programma. Dat vonden we niet dynamisch; tenslotte wensten we er ook onze Nederlandse touch aan te geven en zou de 21e eeuw ook wel ontwikkelingen brengen. Waarvan acte!

We wilden ons ook ontwikkelen als een Netwerk waar zowel scholen als individuele personen welkom zijn en onderhielden zorgvuldig de contacten met zowel Amerika als met Engeland waar men ook aan de slag is met Critical Skills.

Tot zover. Een klein clubje met sympathie voor Critical Skills voor in de 21e eeuw maar die nog niet helemaal helder had hoe nu verder, samen..

Tot  een oud-collega  meende dat ik eens moest gaan twitteren , we  een website gingen bouwen, steeds meer contacten gingen leggen, Essentieel Leren als het fundament  van het praktisch werkconcept  zagen , op scholenbezoek gingen in de UK en vervolgens dit jaar een meer dan geweldige cursus volgden die door onze Engelse samenwerkpartner werd uitgevoerd.
Tjonge. Drie dagen van 8.30u tot en met 15.30u cursus zonder een enkel dipmoment of een ogenblik van verveling. Zo praktisch. Opgezet vanuit het opdoen van ervaringen.
Wat een belevenis. Samen leerden we wat een echte, goede debriefing is, de waarde van een collaboratieve community en dat key skills essentieel zijn.

En wat een boost!
Het is de kerngroep helder!
De directeuren faciliteren de diverse ontwikkelgroepjes om materialen te vertalen zodat er ook een taal gaat ontstaan. Faciliteren verdere ontwikkeling van onderwerpen zoals Rubrics, Challenges en de Succesvolle Leerder. Stellen zich dienend op om  de studiedag van 7 november 2012 verder uit te  werken. Willen mooie en verzorgde handreikingen voor hun leerkrachten en anderen uit het Netwerk of belangstellenden. Hebben zij er alle vertrouwen in dat hun leerkrachten dit alles prima voor elkaar krijgen, ook andere netwerkleden daarin zullen betrekken en geven vervolgens de kaders aan. Dat is immers duidelijk genoeg.
En de leerkrachten? Die zijn razend enthousiast. Zijn collaboratief aan de slag. Genietend van hun gezamenlijk avontuur.

Scholen die samenwerken. Mensen die samenwerken. Op eigen initiatief en op eigen kracht met daarnaast voldoende vitale energie  om ook anderen welkom te heten, aan te laten sluiten, mee te laten doen.
Past ook in de 21e eeuw en bij de intenties van het Werkconcept Critical Skills.

Voel u welkom om aan te sluiten bij het Netwerk .
Geniet met ons mee op woensdagmiddag 7 november 2012 als Netwerkleden ervaringen, tools en werkwijzen met u willen delen.
Gewoon aanmelden  via Contact op onze website www.criticalskills.nl
Deelname is gratis! Een gevolg van zoveel enthousiasme en geloof in datgene waarmee we aan de slag zijn.

En na 7 november?
Gaan we de cursus naar Nederland halen. Zijn we toe aan de vervolgcursus. Is ICT een belangrijk onderdeel geworden maar ook de beschouwing. Ontwikkelen we verder op basis van eigen ervaringen.
Hebben we vorm gegeven aan de Essenties. Zijn de theorieen en uitwerkingen onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, zijn er nog meer concrete resultaten te benoemen en te zien en hebben zich steeds meer mensen aangesloten bij het Netwerk.
Bijvoorbeeld!

ELS
Info studiereis Essential Schools en Conferentie 2012: zie website www.criticalskills.nl
Netwerk Werkconcept Critical Skills is lid van Antiochie Center for School Renewal, ACSR.
Stichting Essentieel Leren is affiliate van Coalition of Essential Schools, CES.