vrijdag 23 maart 2012

Ik was deelnemer van #idmes12

Ik was deelnemer van #idmes12.

Op 22 maart was ik deelnemer van de Inspiratiedag  Media en School 2012 in Tilburg. De #idmes12.
Ik kan u zeggen: ik heb genoten!
Genoten van de workshops en het rondetafelgesprek, de ontmoetingen en natuurlijk ook van het smakelijke broodje.
Allemaal goed georganiseerd en in een voortreffelijke omgeving. En allemaal zonder een forse nota.

Thuis gekomen realiseerde ik mij dat dit genieten, dat leidt tot persoonlijk verdiepend leren, open staan voor anderen en hun ideeën, samen met collega ’s en anderen verder ontwikkelen, ook allemaal plaats vond in de periode waarin de dienstverlenende onderwijsinstellingen niet krampachtig commercieel moesten,  geen overdreven targetverplichtingen hadden,  elkaar niet beconcurreerden  en scholen niet onder de intense druk stonden van te rigoreuse resultaat- en prestatieverplichtingen en de bizarre  uitwerking  van passend onderwijs.

Conclusie: dienstverleners en dan met name onderwijsmensen hebben last van een gedwongen focus op zaken  die niet hun core competence is. Vaak nog eens extra aangezet door onkunde van managers en bestuurders.Met als gevolg: juist slechtere resultaten- en effecten. Zowel in onderwijs als uiteindelijk in de samenleving.

Oké, oké, dit is een kijk op zaken. Er zijn zeker meer invalshoeken en het kan ietsje genuanceerder…ietsje…

Terug naar #idmes12.
Een voorbeeld hoe je toch van en in het onderwijs en van leren kunt genieten.   
Een voorbeeld hoe er doorgestapt wordt in de richting van Samenleven 3.0 (H. van Driel).
En in essentie willen we volgens mij nog steeds blijven leren, ontwikkelen en  onderwijzen en gaat het nog steeds over kennis, vaardigheden, inzichten, waarden, attituden. Over welzijn en welbevinden en prima (wereld)burgers.

Toch?
Maar wel anders.

Met: andere werkvormen en werkwijzen. Andere middelen. Andere samenwerkvormen. Andere wijzen om elkaar te ontmoeten. Andere vraagstukken. Andere inhouden.  Andere…

En met een andere manier van leren, ontmoeten, werken:
vanuit netwerken, vanuit de visionairs, de kartrekkers en ondernemende leraren en scholen met de vele ict-hulpmiddelen, media die er (al) zijn.

Met uiterst scherpe doelen maar zonder verlammende targets.
Door delen en co-creatie en dus zonder concurrentie. 
Vanuit de basis en vanuit persoonlijke flow.
Door mensen met een “verbindende”   instelling die past bij “duurzame verandering”. 

Misschien gaat het langzaam. Maar wel uiterst zeker! Het besef komt!
Dat ben ik allemaal tegen gekomen tijdens de Inspiratiedag van Media en School 2012 in Tilburg.
Het gaat nog helemaal goed komen met ons .

ELS
Informatie: scoopit van #idmes12
http://www.scoop.it/t/idmes12?_tmc=OVnun9Vp-UPnxeGC5PZcAGCAAtUuKTf4qi9hNYFgK-Y


W: www.criticalskills.nl
T:  @ElsSnels
vrijdag 16 maart 2012

Ervaringen met een Leeractiviteit

Ervaringen met de leeractiviteit: Wat hoor ik, wat zie ik en ook: wat voel ik!
door Patricia Kruithof.
Dank je wel Patricia voor het uitproberen van deze leeractiviteit en het met ons delen van je ervaringen.

PRAKTIJKTOOL WERKCONCEPT CRITICAL SKILLS: WAT ZIE IK, HOOR  IK, EN OOK: WAT VOEL IK
De focus van groep…. voor vandaag is…………………………………………………………………………………………….

Wat zie je dan
Wat hoor je dan?
Wat voel je dan?

Nou ja, je kunt natuurlijk ook een digitale MindMap maken


Of een filmpje

Een digitaal prikbord is ook niet gek…

Bijvoorbeeld:
Bepaal aan het begin van de dag samen met de kinderen waar je vandaag op gaat letten.
Voorbeelden: wat zie je ,hoor je, voel je bij luisteren,  aankijken,  antwoord geven, ermee eens zijn,………,…………

Vul samen met de kinderen het schema in.

Je kunt het schema ook overbrengen op een flap en die ophangen.

Gedurende de dag kunnen de leerlingen zelf aanvullen.

Tenminste 3x op een dag de ervaringen van de kinderen bespreken aan de hand van het ingevulde schema J. 

En:
Je kunt natuurlijk ook ICT-tools inzetten.
Mooi is de toevoeging: en wat voel je...
Een leeractiviteit eigenlijk voor alle leeftijden!

Evaluatie.
Wat het heeft deze leeractiviteit  opgeleverd voor uw leerlingen en wat voor u als leraar?

Wat de leeractiviteit heeft opgeleverd voor de leerlingen van Patricia Kruithof, leerkracht groep 3 en voor haar zelf!
Ik heb de leeractiviteit uitgeprobeerd in de klas.
Het is heel goed om een regel centraal te stellen op een dag.
De kinderen letten er dan beter op en het is goed om het op deze wijze weer op te frissen.
In groep 3 werkt het alleen nog niet aan het begin van het schooljaar om het schriftelijk te doen. Ze kunnen het schema nog niet zelf aanvullen.
Wel heb ik het met de kinderen mondeling gedaan. Ze kunnen best duidelijk vertellen wat zie je dan en wat hoor je dan, maar wat voel je dan vinden ze nog lastig te verwoorden.

Mooie vragen om over in gesprek te gaan zijn: wat gebeurt er als het lukt en wat als het niet lukt wat we ons hebben voorgenomen. Wat zie je, hoor je, voel je, dan? Of Wat zien we, horen we, voelen we, dan?

zaterdag 10 maart 2012

Eerste ervaringen met een Challenge

Dank je wel Lia voor deze bijdrage!
Lia van Grinsven, coordinator en begeleider leerlingen groep 7 en 8 van basisschool Vlasgaard, dorp Zeeland.

Op basisschool Vlasgaard wordt gewerkt met Challenges. Uitdagingingen voor leerlingen en hun leraren!
De Challenge voor groep 7/8 is het kopen van Spellen voor alle jaargroepen met een bedrag van 2700 euro "in de knip". Uitdagend!

U ziet het raamwerk wat in december door Lia is geintroduceerd en door de kinderen wordt gebruikt. Onderaan wordt de stand van zaken, begin maart, beschreven.

Zelf ben ik erg benieuwd welke vaardigheid, kennis, inzicht, waarden of attitude de onderwerpen van de debriefing zullen zijn. Gaan kinderen echt nadenken wat zij kwaliteit van resultaat en samenwerking vinden? Moeten ze wel weten waar ze het over hebben....Dat wordt dan nog een mooie Rubric :)

CHALLENGE SPELEN MET SPELLEN

Deelnemers: Groep 7:
                        Groep 8:

Wat moet je weten/ kunnen?
Ø  Wat zijn educatieve spellen?
Ø  Waar vind ik deze spellen?
Ø  Welke spellen zijn geschikt voor de doelgroepen?
Ø  Hoe ga ik om met mijn budget zodat iedere groep een pakket krijgt?
Ø  Hoe introduceer ik de spellen aan de hele groep?
Ø  Hoe bepaal ik het aanspreekniveau van kinderen?
Ø  Welke hulp moet er ingezet worden?
Ø  Computervaardigheden

Wat heeft je groepje nodig:
Ø  Creatief denken
Ø  Enthousiasme
Ø  Initiatief nemen
Ø  Samen overleggen
Ø  Naar elkaar luisteren
Ø  Samen (door)werken
Ø  Doorzettingsvermogen
Ø  Verantwoordelijkheidsgevoel


De vraag
Maak een plan van aanpak om met maximaal €2700,- een aantal spellenpakketten voor alle jaargroepen van Vlasgaard aan te schaffen. Deze pakketten moeten van educatieve waarde zijn. Geef een aantal aanbevelingen aan de leerkrachten om deze spellen bij de verschillende jaargroepen op niveau te introduceren, zodat er snel mee gewerkt kan worden.

De uitdaging
In februari heeft elke jaargroep een  spellenpakket en kunnen daarmee groepjes kinderen gericht en gezellig spelen.
Verras alle kinderen, de juffen,  je klasgenoten met een aantrekkelijke spellenpakket en zorg ervoor dat er fijn mee gespeeld kan worden.

Het tijdspad
December2011: introductie Challenge
Week 2-3 2012 oriëntatie spellenpakketten en maken van een definitieve keuze voor de verschillende jaargroepen in samenspraak met de groepsleerkrachten
Week 4-5-6-7 : Uitwerken introductie- en instructieprogramma voor de verschillende jaargroepen.
Week 8: Aanbieden spellenpakketten.

Maak een taakverdeling. Pad van het Succes!
Ø  Wie bewaakt de tijd?
Ø  Wie zorgt ervoor dat de werkplek netjes achtergelaten wordt?
Ø  Wie bewaakt het stappenplan?
Ø  Wie legt de afspraken vast na elke bijeenkomst?
Ø  Wie verzorgt de contacten met de leerkrachten?
Ø  Wie wordt het vaste aanspreekpunt voor juf Lia?


Evaluatie
Ø  Wanneer ben je tevreden met het resultaat?
Ø  Wanneer ben je tevreden over de samenwerking?

  
Veel succes en plezier!!!!!


De stand van zaken in maart 2012:

Hoi Els,
We zijn nu zover dat de kinderen heel serieus onderzoek gedaan hebben: bruikbaarheid voor de groep, spelmogelijkheden, prijzenvergelijk…
Het lijstje wordt nu besteld en gaan we verder met het uitwerken hoe de spelen aangeboden worden en het implementatietraject in de groep.
De kinderen werken hard!
Je hoort er meer van.

Groeten, Lia