vrijdag 10 februari 2012

Taalles in de klas van @Sjaboepaan

“Surround yourself with people who lift you up, make you laugh and inspire you to be amazing”. 

B. Michaelian.

 

Taalles in de klas van @Sjaboepaan 

Dank je wel voor deze Blog, Erwin.

Jeroentje koopt een brood.
Dat meisje eet een stukje vlees.

En dat was het. Meer stond er niet op het bord. "Dit is de taalles", zei ik tegen de kinderen en wees hen op de Challenges die we vorige keer gedaan hadden. De kinderen keken naar het bord waar dit te zien was en een enkeling begon te raden: "Is het een zelfstandignaamwoord?" Het feit dat de kinderen vragen begonnen te stellen aan mij geeft een beetje aan dat ze nog niet helemaal gewend zijn om dit met elkaar te delen.

Om de kinderen een beetje te begeleiden vroeg ik: "Wat is de informatie?" De kinderen begonnen met het verzamelen van de informatie en voor velen leek het moeilijk om niet gewoon het antwoord te krijgen. Bijzonder was het om te zien dat er 1 leerling constant een vinger in de lucht hield en het liefst klassikaal aandacht zou krijgen om alles uit te leggen. Ik wees naar de andere leerlingen. "Deel het", zei ik nog en liep even weg.

Toen ik terug kwam lag er een kind met het hoofd op de tafel. En twee andere leerlingen zaten lekker achterover en kletsten over alles behalve over iets dat te maken met de Challenge. Van de 29 leerlingen waren er echter wel 23 bezig met iets wat leek op ontwikkelen. Er stonden zelfs twee kinderen bij een lange zin die op een papier hing in de klas. En een ander vroeg of hij iets mocht laten zien op het bord. En weer een ander zat in druk overleg over het lijdend voorwerp en even leek het erop dat de leerlingen heel goed wisten wat te doen... Ze gingen na ruim 10 minuten nog net niet zelf aan de slag...

Toen er enkele zinnen op het bord werden getoond vroegen de kinderen niet eens wat ze moesten doen, maar begonnen meteen te schrijven en het lijdend voorwerp werd onderstreept, behalve bij die ene moeilijke zin waar een tijdsbepaling in stond en er was zelfs 1 leerling die dit kon benoemen. Goed? Nee, want die leerling had het kunnen delen met de hele klas...

Op naar de volgende stap!

Deze blog sluit aan bij de visie op leren:
Leren door verbindingen.
Leren doe je door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van hulpmiddelen van de 21e eeuw. We leren door een uitgebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling op basis waarvan het mogelijk is om in contact te komen, interactief te zijn en relaties aan te gaan. De ICT-hulpmiddelen van de 21e eeuw worden daarbij ingezet om de verbindingen met anderen verder te initië ren of te verstevigen waardoor individueel en gezamenlijk leren of co-creatie tot stand komt.


Netwerk Critical Skills
Het gaat ons om ontmoeten, uitwisselen van ervaring en kennis, ontwikkelen van methodieken, professionalisering, doordenken van onderliggende filosofieën en theorieën, creëren van experimenteerruimte en bouwen aan netwerkprofessionaliteit ten dienste van leren, onderwijs en samenleving.

Onderliggend gaat het ons dus om het aan de slag zijn met de kracht van het initiatief, de aandacht voor energie en de verbinding van mensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten