dinsdag 20 december 2011

Promotie onderzoek Loek Schoenmakers en zijn reactie op het werkconcept Critical Skills
Op de Scoopit, de digitale krant "Werkconcept Critical Skills" plaatsten wij een video-impressie met daarnaast opmerkingen en kenmerken op basis van het promotie onderzoek van Loek Schoenmakers: Duurzaam veranderen, doe je in verbinding. (Tilburg, 8 november 2011).

Dr. Loek Schoenmakers was vervolgens zo vriendelijk ons een reactie te sturen waarbij hij tevens een positieve relatie legde tussen het werkconcept Critical Skills en de inhoud van zijn promotie onderzoek!

De opmerkingen zoals op de scoopit Werkconcept Critical Skills.

Wat we leren van het promotie onderzoek van Loek Schoenmakers (nov. 2011)!

Of het nu gaat om verandering, in ontwikkeling brengen, tot bloei laten komen, de maat willen nemen, nog meer uit iemand willen halen of leiderschap .....
Het gaat altijd om Verbinding!
De relatie die je met elkaar hebt; in de context die je samen hebt.
En het samen gaan voor het allerbeste!

Verbinding heeft de volgende kenmerken (promotie Loek Schoenmakers):
A: appreciatie; waardering
B: bruggen bouwen; met elkaar de relatie aangaan
C: colloboratieve praktijken; samen&bouwen
D: dialogische praktijken;gesprek op basis respect en waardering

Dit alles gaat over het "WAT"
Het werkconcept Critical Skills sluit aan met het "HOE".
www.criticalskills.nl

Reactie dr. Loek Schoenmakers.

« Dag Els
bedankt voor je reactie. In feite gaat mijn onderzoek helemaal over het HOE. Vanuit het sociaal constructionistische gedachtengoed van Kenneth Gergen e.a. wordt voortdurend de vraag gesteld "Wat is het wat mensen samen doen of maken en welke producten komen daar uit voort. Het bijzondere van mijn onderzoek is dat het het HOE gereconstrueerd heeft. Vanuit een voortdurende waarderende houding ontstaan voortdurend krachtige relaties die gevoed worden door dialogische en colloboratieve praktijken. Het is behalve het in werkelijke verbinding staan met de ander, ook het in verbinding staan met de werkelijkheid die we samen voortdurend construeren. Ik geloof echt in deze benaderingswijze vanuit mijn persoonlijke ervaringen die ik in het onderzoek beschrijf. Die relationele dimensie is in het onderwijs op dit moment helemaal voorbijgegaan, zeker aan de overheid. In plaats van vertrouwen wordt er angst geconstrueerd, hetgeen zeker niet tot duurzame onderwijsontwikkeling zal leiden. De overheid is UIT de relatie met haar belangrijkste spelers in de onderwijsvernieuwing, nl. de studenten/leerlingen en hun leerkrachten/docenten. Het zijn zij alleen die uiteindelijk voor de échte verandering kunnen zorgen. Op dit moment krijgen ze daartoe nauwelijks kans....

Ik hoop echt dat mijn onderzoek iets kan bijdragen aan een kentering in hoe er over verandering gedacht moet worden.
« ter aanvulling de critical skills sluiten daar heel goed bij aan: het relationeel kritisch denken met elkaar ( in dialoog en samenwerking) is waar we écht naar toe moeten..... »


18-12-2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten