dinsdag 20 december 2011

De FLOW van Netwerkgroep Critical Skills

Misschien heeft u onze website al eens een keer doorgebladerd: www.criticalskills.nl
Wij zijn een aantal scholen en individuele personen die zich thuis voelen bij de essenties en uitgangspunten van Essentieel Leren; in samenhang met het werkconcept voor in de praktijk:Critical Skills.

Wij zijn nu twee jaar met elkaar aan de slag.
Wees gerust: geen enkele school voert alles wat hierboven staat, in de volle bandbreedte uit.
Dat kan ook niet. Dat kost nog jaren en je kunt je afvragen of het ook zou "moeten". Daarnaast is er ook geen vast script! Ieder kiest datgene wat past.

Wel hebben we gezamenlijke studiedagen, studiereizen, werken we internationaal samen en gaan we vanaf januari 2012 met een aantal leerkrachten van iedere school en individuele personen in ontwikkelteams aan de slag met de onderwerpen: Challenges, Rubrics en de Succesvolle Leerder.

Ontwikkelen en ontwerpen, uitproberen, aanscherpen, ict-applicaties toevoegen,…
We starten bij datgene wat nodig is, bij dat wat we missen, waar we kwaliteit en resultaten wensen.
En dat allemaal langzaam maar zeker en gestaag.
In november 2012 willen we onze ervaringen en “producten” delen met u, bijvoorbeeld!

We zijn duidelijk een netwerkgroep dat vooral vanuit eigen passie, visie, drive werkt, met elkaar aan de slag is, in gesprek zijn. Ook via de nieuwe media om afstanden en files te overbruggen.
Een Netwerkgroep op basis van relatie en betrokkenheid: we kennen elkaar. En we geloven in eigen tempo en inktvlekfunctie.
We ontwerpen met elkaar onderwijs dat past in de 21e eeuw en vinden het plezierig als andere scholen of personen die zich kunnen vinden in datgene wat we voorstaan en wat we DOEN, aansluiten.
Om te leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling om op een hoger plan te komen!

Wat het ons opbrengt?
Aansluiting bij onze interesses en mogelijkheden en daardoor ook bij die van onze leerlingen. Professionalisering, gerichtheid op leerlingen en instrumenten van nu alswel een bredere kijk op (inter)nationaal onderwijsland.
Onze passie, drive en focus leiden tot collega ’s en leiders die passen; waardoor we samen in de flow-zijn! Met elkaar genieten van leren en onderwijs!

Welkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten