donderdag 23 januari 2014

Dit is sturen op....In optima forma! Over internationalisering.


En zaten we op 22 januari in het Krasnapolsky, midden op de Dam in Amsterdam. De drie basisschooldirecteuren Rianda, Hans en Piet, onze Engelse collega Adam, zijn adjunct Sian, en ik.

Geen idee of het zou werken wat ik had geïnitieerd. Het gesprek om met elkaar te verkennen of we iets op touw konden zetten in het kader van internationalisering. Om onze leerlingen en leerkrachten kennis met elkaar te laten maken. Om te komen tot uitwisseling. De vensters open te zetten.

 Spannend. Want we kenden elkaar niet. Het contact was tot stand gebracht met medewerking van onze samenwerkpartner Tim in Engeland en daar hadden we gewoon alle vertrouwen in.

 
Een paar weken daarvoor hadden we binnen het stuurgroepoverleg kort besproken hoe we het gesprek zouden ingaan. Eerst iets over onszelf en de scholen vertellen. Daarna verkennen wat we samen konden oppakken. Een rustige start met de groepen 7 en 8 bijvoorbeeld. Verder gingen we even niet.         
De afspraak werd door mij verder in orde gemaakt.
Dus werd er wat op-en-neer gemaild, om hotelsuggesties gevraagd en kwam het bericht dat er was geboekt in het Krasnapolsky; of all places.
Enjoy! mailde ik terug….  

 En daar hebben we zowat de hele dag gezeten. Al pratend, denkend en verschrikkelijk hard werkend want het klikte meteen.
Natuurlijk was het helpend dat Adam een vlotte prater is. Tenslotte gaat het luisteren naar Engels altijd iets gemakkelijker dan een hele dag mooie Engelse zinnen produceren. Hoewel. Het viel niet tegen.

 
En toen gebeurde het…al vrij snel.
De Nederlandse directeuren pakten hun rol waar ze zo goed in zijn: hoe kunnen we onze leerkrachten faciliteren om hen internationalisering te laten realiseren.
En Adam sloot aan. Hij pakte op waar hij goed in bleek te zijn: de organisatie-koers vasthouden.
Het was internationale collaboration pur sang. Vanuit gelijke idealen voor onze kinderen, voor leren, voor onderwijs.

 
Na 5 uur, wat koffie, ieder een sandwich en een blik op de prachtige wintertuin van het hotel  hadden we het raamwerk in de steigers gezet.
De leerkrachten in Nederland worden aanstaande mei gefaciliteerd om naar hun Engelse collega ’s  af te reizen.
Het is de bedoeling dat ze in drie dagen een plan van aanpak ontwerpen voor een periode van anderhalf jaar voor de leerlingen in de hoogste twee groepen van het basisonderwijs zowel in Nederland als in Engeland. Inclusief acties en activiteiten, evaluatie en tegenbezoek in september door de Engelse collega ‘s , de wijze van contact, informatie naar ouders en collega ‘s, monitoring door de directeuren en een afsluitend gezamenlijke activiteit voor de deelnemende leerlingen.

Dit alles betekent dat we daar in Amsterdam met elkaar hebben uitgeschreven wat  op leerlingniveau, op leerkrachtniveau en op directieniveau het kader is, inclusief tijdlijn en onderliggende visie en missie.
Punt.

Volgens mij zijn er heel wat mooie tags op de drie niveaus mogelijk. Ga ik niet doen. Het is wel duidelijk denk ik.
Dit is sturen op...In optima forma!  

 
Els Snels

 
Els Snels, onderwijskundige
Initiatiefnemer Essentieel Leren en Werkconcept Critical Skills in NL
Lid van bestuur en stuurgroep
E: e.snels@home.nl
M: 06-22746768
Websites en Twitter
http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/
http://criticalskills.yurls.net/nl/page/
@essentieelleren en @elssnels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten