dinsdag 11 juni 2013

Werkconcept Critical Skills en Essentieel Leren in een oogopslag                                                    WERKCONCEPT CRITICAL SKILLS
                          Pedagogisch en onderwijskundige praktijk van leren en onderwijs
                                        Kennis, vaardigheden, inzichten, waarden, attitudes
                
                                                             ESSENTIEEL LEREN
                                              Fundament van zingevende opvattingen
                                                 over mens, maatschappij en school
                              Tien richtinggevende Essenties voor leren en onderwijs RICHTINGGEVENDE ESSENTIES
1 Doelen voor alle leerlingen
2 Leraar is coach en instructeur en lln. werkt
3 Ouders worden betrokken
4 Iedereen (h)erkent elkaar als persoon
5 Leren en werken op basis van respect en vertrouwen
6 Gebruik van allerlei bronnen voor leren en ontwikkeling
7 Goed gebruik van hersenen
8 Samenwerking op basis van democratie en gelijkwaardigheid
9 Laten zien wie je bent, wat je kunt en kent
10 Diepgang boven oppervlakkigheid
                                                                                    


PRAKTIJK WERKCONCEPT CRITICAL SKILLS
                                                                 
Aan de slag met 5 visies op leren

Inzet van 21st Century Skills, kennis, waarden en  attitudes

Toepassing van Leer- en Werkprocessen/Leerloops

Gebruik van specifieke tools en werkwijzenRESULTATEN EN EFFECTEN
Persoonlijke ontwikkeling in verbinding
Mondiaal Burgerschap in verbinding
Gewenst waarneembaar gedrag bij:
                Leerling
                Leraar
                Groep
                School
                OmgevingKijk voor meer inhoudelijke info op de website die er plezieriger uitziet en waar u leest wie met dit gedachtegoed aan het werk zijn: www.criticalskills.nl 
Voor meer details: zie voor emailadres op tabblad -Contact- van de website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten